Giáo án Công nghệ Lớp 10 - Tiết 14: Sâu bệnh hại cây trồng (Phần 1) - Năm học 2021-2022

Giáo án Công nghệ Lớp 10 - Tiết 14: Sâu bệnh hại cây trồng (Phần 1) - Năm học 2021-2022

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: - HS hiểu và trình bày được các điều kiện phát sinh và phát triển của sâu bệnh hại cây trồng.

 2. Kỹ năng: - Rèn năng lực tư duy phân tích.

 3. Thái độ: - Ứng dụng vào thực tế.

II. Phương pháp:

 Hỏi đáp + Diễn giảng + Học nhóm.

III. Phương tiện:

 1. Chuẩn bị của thầy:

 - Nội dung có liên quan bài học. Thông tin SGV, SGK.

 - Sưu tầm tranh ảnh các loại sâu bệnh hại cây trồng.

 2. Chuẩn bị của trò:

 - Chuẩn bị bài mới. ( Xem sách giáo khoa )

III. Tiến trình bài giảng:

 1. Ổn định

 2. Mở bài

 3. Phát triển bài

 

docx 3 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 2390
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ Lớp 10 - Tiết 14: Sâu bệnh hại cây trồng (Phần 1) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 9/10/2021
Ngày dạy : 10A4: 11/10/2021
Bài 15 :
ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU, BỆNH HẠI CÂY
TIẾT 14: CHUYÊN ĐỀ: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG 
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:	 - HS hiểu và trình bày được các điều kiện phát sinh và phát triển của sâu bệnh hại cây trồng.
	2. Kỹ năng: - Rèn năng lực tư duy phân tích.
	3. Thái độ: - Ứng dụng vào thực tế.
II. Phương pháp:
	 Hỏi đáp + Diễn giảng + Học nhóm.
III. Phương tiện: 
	 1. Chuẩn bị của thầy:
	 - Nội dung có liên quan bài học. Thông tin SGV, SGK. 
	 - Sưu tầm tranh ảnh các loại sâu bệnh hại cây trồng.
	2. Chuẩn bị của trò:
	 - Chuẩn bị bài mới. ( Xem sách giáo khoa )
III. Tiến trình bài giảng:
	 1. Ổn định
	 2. Mở bài
	 3. Phát triển bài
NỘI DUNG BÀI
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
I. Nguồn sâu, bệnh hại
- Có sẵn trên đồng ruộng
Biện pháp kỹ thuật
- Cày bừa phát quang vệ sinh đồng ruộng.
- Ngâm đất, phơi ải.
Tác dụng
- Phá nơi trú ẩn của sâu bệnh.
- Diệt ấu trùng và mầm bệnh.
* Hoạt động 1: Tìm hiểu nguồn phát sinh sâu bệnh hại cây trồng.
- Học sinh thảo luận:
 +Những loại sâu bệnh nào thường gặp trên đồng ruộng?
 + Các loại sâu bệnh đó thường gặp ở đâu?
 + Biện pháp ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh.
 + Tác dụng của pháp đó?
- Sâu keo, đục thân, cuốn lá, thối rễ, đạo ôn.
- Cây cỏ bờ ruộng, trong đất, hạt, cây con.
- Cày bừa, ngâm đất, phơi ải, phát quang vệ sinh đồng ruộng.
- Phá nơi trú ẩn và tiêu diệt ấu trùng sâu bệnh.
II. Điều kiện khí hậu, đất đai
1. Nhiệt độ môi trường
- Anh hưởng đến quá trình xâm nhập và lây lan của sâu bệnh.
2. Độ ẩm không khí và lượng mưa
- Anh hưởng gián tiếp thông qua thức ăn.
3. Điều kiện đất đai
- Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng à Sâu, bệnh.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện khí hậu, đất đai, ảnh hưởng đến sự phát triển của sâu bệnh.
- Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát sinh và triển của sâu bệnh?
Chuyển ý: Trong những điều kiện tự nhiên của môi trường thì nhiệt độ và độ ẩm của không khí là 2 yếu tố quan trọng nhất có liên quan mật thiết với nhau à Phát triển sâu bệnh.
- Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của sâu bệnh?
- Đa số sâu bệnh có giới hạn nhiệt độ từ 100 – 520 C ngoài giới hạn đó sâu ngừng hoạt động hoặc có thể chết. Nhiệt độ tăng sâu bệnh phát triển mạnh.
- Độ ẩm và nhiệt độ quá cao 420 – 500 C trở lên nấm có thể chết.
- Độ ẩm và mưa có ảnh hưởng như thế nào?
- Độ ẩm không khí và lượng mưa như thế nào thì sâu bệnh phát triển nhiều?
- Hãy giải thích vì sao độ ẩm không khí và lượng mưa ảnh hưởng đến sâu bệnh?
- Khi gặp điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, chúng ta cần làm gì để hạn chế sâu, bệnh?
- Điều kiện đất đai cũng ảnh hưởng đến sự phát triển sâu bệnh.
- Những loại đất nào dễ phát sinh sâu bệnh? Cho ví dụ cụ thể.
- Hạn chế sâu bệnh à Chú ý công tác chọn giống và chế độ chăm sóc.
- Nhiệt độ, độ ẩm không khí, nước mưa, đất đai.
- HS nghiên cứu SGK và trả lời.
- Độ ẩm không khí cao, lượng mưa nhiều.
- HS nghiên cứu SGK trả lời.
- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, để sớm phát hiện và biện pháp phong trừ.
- Thiếu hoặc thừa dinh dưỡng. Vd: giàu mùn, giàu đạm à Đạo ôn, bạc lá. Đất chua dễ mắc bệnh tiêm lửa.
III. Giống cây trồng và chế độ chăm sóc:
- Xử lí hạt giống, cây con trước khi gieo trồng. Chọn giống kháng sâu bệnh.
- Chế độ chăm sóc: Giữ nước và bón phân hợp lí.
* Hoạt động 3: Giống cây trồng và chế độ chăm sóc
Cho HS thảo luận
- Việc làm nào của nông dân tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển?
- Làm gì để khắc phục việc làm đó?
- Học sinh thảo luận và trả lời.
IV. Điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch
- Ổ dịch là nơi xuất phát sâu bệnh trên đồng ruộng.
- Ổ dịch phát triển thành dịch khi gặp điều kiện môi trường thuận lợi ( Thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm )
* Hoạt động 4: Tìm hiểu điều kiện để sâu bệnh phát triển thành dịch
HS thảo luận
- Thế nào là ổ dịch? Khi nào thì ổ dịch phát triển thành dịch?
- Học sinh nghiên cứu SGK và trả lời.
	4. Củng cố:
	 - Sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng, tiềm ẩn ở đâu?
	 - Ổ dịch là gì?
	5. Dặn dò: 	 Học bài và xem bài 17.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_10_tiet_14_sau_benh_hai_cay_trong_nam.docx