Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 12: Thực hành - Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh - Năm học 2022-2023

Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 12: Thực hành - Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh - Năm học 2022-2023

I. Mục tiêu bài học

- Biết cách điều khiển sự đóng mở của tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào.

- Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau.

- Tự mình thực hiện được thí nghiệm như qui trình đã cho trong sách giáo khoa.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và làm tiêu bản kính hiển vi.

 

ppt 9 trang Phan Thành 06/07/2023 310
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 12: Thực hành - Thí nghiệm co và giảm co nguyên sinh - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 12: THỰC HÀNH 
 Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh 
I. Mục tiêu bài học 
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính hiển vi và làm tiêu bản kính hiển vi. 
- Biết cách điều khiển sự đóng mở của tế bào khí khổng thông qua điều khiển mức độ thẩm thấu ra vào tế bào. 
- Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau. 
- Tự mình thực hiện được thí nghiệm như qui trình đã cho trong sách giáo khoa. 
II. Chuẩn bị 
Tiết 12: THỰC HÀNH 
 Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh 
1. Mẫu vật: 
 Lá thài lài tía ,lá cây lẻ bạn , dong riềng, chuối hoa 
+ Đảm bảo 2 yêu cầu: kích thước tế bào tương đối lớn 
 dễ tách lớp biểu bì ra khỏi lá 
2. Dụng cụ và hoá chất: 
- Kính hiển vi quang học, Lam kính, lamen. 
- Dao lam,kim lưỡi mác, ống nhỏ giọt, giấy thấm. 
- Nước cất, dung dịch muối hoặc đường loãng 
III. Nội dung và cách tiến hành 
1. Quan sát Tế bào ban đầu 
1. TN co nguyên sinh 
2.TN phản co nguyên sinh 
Bước 1: 
- Dùng dao lam tách lớp biểu bì cho lên phiến kính đã nhỏ sẵn 1giọt nước cất 
- Đặt lá kính lên mẫu 
- Hút nước xung quanh bằng giấy thấm. 
Bước 2: 
- Lấy tiêu bản ra khỏi kính. Nhỏ dung dịch muối vào mẫu, dùng giấy thấm phía đối diện. 
Bước 1: 
Bước 2: 
- Quan sát dưới kính hiển vi 
(quan sát ở x10 sau đó là x40). 
Bước 1: 
- Quan sát dưới kính hiển vi. 
 - Lấy tiêu bản ra khỏi kính. Nhỏ một giọt nước cất vào rìa của lá kính , dùng giấy thấm phía đối diện. 
Bước 2: 
Quan sát vẽ hình vào vở 
Quan sát vẽ hình vào vở 
Quan sát vẽ hình vào vở 
- Quan sát dưới kính hiển vi 
(quan sát ở x10 sau đó là x40). 
1. Quan sát tế bào ban đầu 
- Ban đầu TB được ngâm trong nước cất => nước thấm vào tế bào => tế bào trương nước => khí khổng mở ra. 
2. TN co nguyên sinh 
- Khi cho dung dịch muối vào tiêu bản, môi trường bên ngoài trở lên ưu trương => nước thấm từ TB ra ngoài => TB mất nước => TBC co lại, lúc này màng sinh chất tách khỏi thành tế bào => co nguyên sinh => khí khổng đóng 
- Khi cho nước cất vào tiêu bản => mt ngoài nhược trương => nước lại thấm vào trong TB => TB từ trạng thái co nguyên sinh trở lại trạng thái bình thường (phản co nguyên sinh) => Khí khổng mở 
3. TN phản co nguyên sinh 
4. Điều khiển sự đóng mở của khí khổng 
Lỗ khí đóng hay mở phụ thuộc vào yếu tố nào? 
Lỗ khí đóng hay mở phụ thuộc vào lượng nước trong TB 
 + TB no nước (trương nước) => lỗ khí mở. 
 + TB mất nước => lỗ khí đóng. 
 Điều khiển sự đóng mở của khí khổng thông qua điều chỉnh lượng nước thẩm thấu vào trong TB 
ND 
TN 
Mẫu vật, hoá chất 
Cách tiến hành 
Kết quả 
Giải thích kết quả(vẽ hình) 
TN co nguyên sinh 
TN phản co nguyên sinh 
IV.THU HOẠCH 
Xin chân thành cảm ơn ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_12_thuc_hanh_th.ppt