Kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công nghệ

Kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công nghệ

A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Khung phân phối chương trình (KPPCT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

 - Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh môn Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/BGD ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT;

 - Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018;

 - Công văn số: /SGDĐT-GDTrH ngày tháng năm 2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng, thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

 - Nêu đặc điểm về điều kiện nhà trường: Đối tượng học sinh; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí; cơ sở vật chất

B. KẾ HOẠCH MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

I. Rà soát tinh giản nội dung dạy học

1. Môn Công nghệ lớp 10

 

doc 7 trang ngocvu90 17/04/2021 4690
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công nghệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TÊN TRƯỜNG: THPT Nông Cống 4
KẾ HOẠCH 
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN CÔNG NGHỆ
(Lưu hành nội bộ)
Thanh Hóa, tháng 7 năm 2020
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Khung phân phối chương trình (KPPCT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); 
	- Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh môn Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/BGD ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT;
	- Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018;
	- Công văn số: /SGDĐT-GDTrH ngày tháng năm 2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng, thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. 
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
	- Nêu đặc điểm về điều kiện nhà trường: Đối tượng học sinh; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí; cơ sở vật chất
B. KẾ HOẠCH MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
I. Rà soát tinh giản nội dung dạy học
1. Môn Công nghệ lớp 10
TT
Bài
Nội dung điều chỉnh
Lí do điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
(không dạy/không yêu cầu/Khuyến khích học sinh tự học/hướng dẫn HS tự học)
PHẦN I. NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP
Chương I. Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương
1
1
Số liệu các bảng biểu và hình
Số liệu Thông tin quá cũ
Khuyến khích HS cập nhật thông tin phù hợp
2
3,4
Nội dung quy trình nhân giống cây trồng(Mục III.1.a và b)
Cần thống nhất giữa mốc thời gian các bước trong quá trình 
Nên thống nhất đổi năm thứ = bước ở các quy trình nhân giống cây trồng
3
5
Thuốc thử dùng xác định sức sống của hạt
Hóa chất carmin khó tìm mua
Thay hóa chất bằng dung dịch xanhmetylen
Bước 4: Nội nhũ nhuộm màu là hạt sống và không nhuộm màu là hạt chết
4
7
Phản ứng của dung dịch đất
Chưa rõ về cơ chế của các phản ứng xảy ra trong dung dịch đất
Cần làm rõ về các cơ chế của các phản ứng xảy ra trong dung dịch đất
5
9
Cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu (hình 9.1)
Chưa có chú thích về phẫu diện đất xám bạc màu
Chú thích rõ phẫu diện đất xám 
6
10
Cả bài
Không phù hợp với vùng miền
Không dạy
7
11
Cả bài
Điều kiện địa phương không phù hợp, khó thực hiện
Không dạy
8
12
Bố cục toàn bài
Trình bày dàn trải, cấu trúc lại bài
Cấu trúc lại bài:I. Phân bón hóa học, II. Phân bón hữu cơ; III, Phân bón phân vi sinh vật
9
14
Cả bài
Trồng cây trong môi trường thủy canh
Khuyến khích cho học sinh làm ở nhà
10
16
Cả bài
Nội dung và thời lượng tiết học
Hướng dẫn cho HS chuẩn bị mẫu và phân tích mẫu các loại sâu hại Rau
11
17
Mục III.6
Biện pháp điều hòa là biện pháp phòng trừ tổng hợp
Không dạy
12
41
Mục I.1 và mục II.1
Nội dung trùng lặp
Khuyến khích học sinh tự học
13
43
Cả bài
Không phù hợp với chọn dạy chương 1
Không dạy
14
46
Cả bài
Không phù hợp với chọn dạy chương 1
Không dạy
15
47
Cả bài
Trùng lặp nội dung bên sinh học 10 (bài 26)
Chọn dạy làm sữa đậu nành
16
48
Mục I.2
Không phù hợp vùng miền
Cho HS xem video về quy trình chế biến cà phê
17
49
Mục V.
Khái niệm công ty 
GV Nên trình bày khái niệm chính xác khái niệm công ty
17
51
Mục I.3
Số liệu quá cũ, không phù hợp
GV cập nhật số liệu
20
52
Cả bài
Tình huống và số liệu quá cũ
GV cập nhật tình huống và số liệu
21
54
Mục II.2
Nội dung không phù hợp
Khuyến khích học sinh tự học
22
56
Cả bài
Số liệu quá cũ
Cập nhật bổ sung thống tin, số liệu mới
 II. Tích hợp nội dung kiến thức các bài liên quan thành bài học/chủ đề
1. Môn Công nghệ lớp 10
TT
Chủ đề
Bài học theo SGK
Nội dung kiến thức
Yêu cầu cần đạt
Tổ chức thực hiện 
Thời tượng dạy học
1
Giống cây trồng
2,3,4,5,6
Khảo nghiệm giống cây trồng
Sản xuất giống cây trồng
- Trình bày được mục đích, ý nghĩa và quy trình khảo nghiệm giống cây trồng
- Trình bày được quy trình sản xuất giống cây trồng
- Trình bày được khái niệm, cơ sở khoa học, quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào
Thực hiện dạy học qau tiết học: 3 tiết
Dạy thực tế tại vườn trường: 2 tiết
5 tiết
2
Đất trồng
7,8,9
Tính chất của đất
Cải tạo và sử dụng một số loại đất trồng
- Trình bày được khái niệm, thành phàn, tính chất của đất trồng
– Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất trồng.
 – Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đất/giá thể trồng cây (Ví dụ: Sản xuất đất/giá thể trồng cây từ xơ dừa, từ trấu, từ đất sét,...).
 – Xác định được độ mặn, độ chua của đất. 
– Vận dụng được kiến thức về sử dụng, cải tạo đất trồng vào thực tiễn.
Thực hiện qua các tiết dạy trên lớp
3 tiết
3
Phân bón
12,13,14
Đặc điểm, tính chất kỹ thuật sử dụng phân bón hóa học, phân hữu cơ và phân vi sinh
ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất phân bón
– Trình bày được khái niệm về phân bón, vai trò của phân bón trong trồng trọt; đặc điểm của một số loại phân bón phổ biến. – So sánh được các biện pháp sử dụng và bảo quản phân bón phổ biến. 
– Trình bày được một số ứng dụng của công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón
– Nhận biết được một số loại phân bón thông thường. 
– Vận dụng được kiến thức về sử dụng và bảo quản phân bón vào thực tiễn
Thực hiện qua các tiết dạy trên lớp
4 tiết
4
Sâu bệnh hại cây trồng
15,16
Điều kiện, phát sinh phát triển sâu bệnh hại cây trồng
Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây trồng
– Trình bày được tác hại của sâu, bệnh sâu, bệnh hại cây trồng.
 – Mô tả được đặc điểm nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây trồng thường gặp. 
– Nêu được ứng dụng công nghệ vi sinh trong phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng. 
– Nhận biết được một số loại sâu, bệnh hại cây trồng thường gặp.
Thực hiện qua các tiết dạy trên lớp: 1 tiết
Dạy thực tế tại vườn trường: 2 tiết
3 tiết
5
Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng
17,18,19,20
Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh
Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến sinh vật và môi trường
ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
– Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong trồng trọt.
– Lựa chọn được các biện pháp an toàn cho con người và môi trường
Nêu một số phương pháp và ý nghĩa của việc phòng, trừ bệnh hại cây trồng. 
Thực hiện qua các tiết dạy trên lớp: 2 tiết
Dạy thực tế tại vườn trường: 2 tiết
4 tiết
6
Bảo quản chế biến lương thực, thực phẩm
42,44
Phương pháp, quy trình bảo quản và chế biến lương thực và thực phẩm, rau và hoa quả tươi
- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
 – Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.
Thực hiện trên lớp
2 tiết
III. Kế hoạch giáo dục môn học (phân phối chương trình)
1. Môn Công nghệ lớp 10
Cả năm: 52 tiết
Học kỳ I: 18 tuần – 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần – 34 tiết
 HỌC KỲ I
Tiết
Tên bài
1
 Bài 1: Bài mở đầu
2
Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng
3,4
Bài 3, 4: Sản xuất giống cây trồng
5
Bài 5:TH: Xác định sức sống hạt.
6
Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm, nghiệp.
7
Bài 7:Một số tính chất của đất trồng 
8
Bài 8: TH: Xác định độ chua của đất
9
Ôn tập
10
Kiểm tra 1 tiết.
11
Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu và đất xói mòn
12
Bài 11:TH: Quan sát phẫu diện đất.
13
Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường.
14
Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh vào sản xuất phân bón.
15
Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.
16
Ôn tập chương I.
17
Kiểm tra học kì I
18
Bài 14: TH: Trồng cây trong dung dịch
HỌC KỲ II
Tiết
Tên bài
19
Bài 16: TH: Nhận biết một số loại sâu bệnh hại cây trồng
20
Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.
21
Bài 18: TH: Pha chế dd Boóc đô phòng trừ nấm hại.
22
Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học BVTV đến quần thể sinh vật và môi trường.
23
Bài 20: ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật.
 24
Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông lầm thủy sản
25
Bài 41 : Bảo quản hạt, củ làm giống
26, 27
Bài 42,44: Bảo quản và chế biến lương thực, thực phẩm.
28
Bài 45: TH: Chế biến Xi Rô từ quả.
29
Bài 47: TH: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành
30
Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản.
31
Ôn tập chương III
32
Kiểm tra 45 '
33
Bài 49: Bài mở đầu
34, 35
Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
36
Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
37
Bài 52: TH: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
38
Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh
39
Bài 54: Thành lập doanh nghiệp
40,41
Bài 55: Quản lý doanh nghiệp .
 42
Bài 56: TH: Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
43
Ôn tập
44
Kiểm tra 45 phút
45,46
Chủ đề: Vấn đề giới trong chọn nghề
47
Ôn tập cuối năm
48
Kiểm tra học kì II
49, 50
Chủ đề: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông- lâm- ngư –nghiệp.
51, 52
Chủ đề: Tìm hiểu thực tế một số cơ sở sản xuất nông nghiệp hoặc công nghiệp
	IV. Đăng kí 01 mô hình dạy học gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại địa phương theo mô hình giáo dục STEM, đối với môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Toán, Tin học
 ......,ngày tháng năm ..... ......,ngày tháng năm .....
Ý kiến chuyên viên bộ môn Sở GDĐT
TỔ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_nha_truong_mon_cong_nghe.doc