Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 16: Hô hấp tế bào - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Thu Uyên

Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 16: Hô hấp tế bào - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Thu Uyên

Bản chất hô hấp của tế bào là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử. Thông qua các chuỗi phản ứng, phân tử glucozo được phân giản dần dần và năng lượng của nó không được giải phóng ồ ạt mà được lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau.

 

pptx 19 trang Phan Thành 06/07/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 16: Hô hấp tế bào - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Thị Thu Uyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hãy kể một số hoạt động của con người 
đang diễn ra hàng ngày? 
Để thực hiện được các hoạt động, 
con người cần có gì? 
Con người cần phải làm gì để có năng lượng 
thực hiện các hoạt động hàng ngày ? 
Năng lượng 
Bài 16: Hô hấp tế bào 
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Uyên 
WORK REPORT 
Nội dung chính 
Khái niệm hô hấp tế bào 
Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào. 
Khái niệm 
01 
Năng lượng tế bào được sản xuất ra ở đâu? 
Em dự đoán về nguyên liệu, sản phẩm khi quá trình hô hấp tế báo xảy ra? 
Ty thể 
Khái niệm 
01 
Hình 16.1: Sở đồ tóm tắt quá trình hô hấp tế bào 
Hô hấp tế bào là gì? 
Hô hấp tế bào là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozo) thành các chất đơn giản và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống. 
Phương trình hóa học tổng quát của quá trình phân giải hoàn toàn 1 phân tử glucose. 
C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + NL 
Bản chất của hô hấp tế bào là gì? 
Bản chất hô hấp của tế bào là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử. Thông qua các chuỗi phản ứng, phân tử glucozo được phân giản dần dần và năng lượng của nó không được giải phóng ồ ạt mà được lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau. 
QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 
Quá trình đường phân 
Chu trình Creps 
Chuỗi truyền điện tử 
Gồm 3 giai đoạn: 
Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào. 
02 
Đường phân 
Chu trình Crep 
Chuỗi truyền electron hô hấp 
Vị trí 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
Số ATP 
Tổng số ATP 
Bài tập: Hoàn thành bảng học tập sau: 
Đường phân 
Chu trình Crep 
Chuỗi truyền electron hô hấp 
Vị trí 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
Số ATP 
Tổng số ATP 
Bào tương 
Chất nền ti thể 
Màng trong ti thể 
1 phân tử Glucôzơ, 2 ATP, 2 NAD + , 2ADP, 2P i 
2 phân tử a.pyruvic, 6 NAD 2FAD, 2 ADP, 2P i 
10NADH, 2FADH 2 , 
6 O 2 . 
2 a.pyruvic, 2NADH, 
2 ATP 
8 NADH, 2FADH 2 , 
2 ATP, 6 CO 2 
34 ATP, 6 H 2 O 
2 ATP 
2 ATP 
34 ATP 
38 ATP 
1 NADH = 3ATP 
1 FADH 2 = 2ATP 
 Tại sao khi vận động quá sức ta thường có cảm giác đau nhức các cơ? 
 Khi tập luyện quá sức, quá trình hô hấp ngoài (hít thở) không cung cấp đủ ôxi cho quá trình hô hấp tế bào xảy ra bình thường. Vì vậy không cung cấp đủ năng lượng 
 Đáp đáp ứng nhu cầu, các tế bào cơ phải sử dụng quá trình lên men kị khí (không sử dụng oxi) để tạo ra năng lượng ATP. Một sản phẩm của quá trình lên men kị khí này là axit lactic , 
 Axit lactic tích lũy trong tế bào dẫn đến hiện tượng đau mỏi cơ. 
LUYỆN TẬP 
Bài 1: Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau: 
 Hô hấp tế bào là quá trình .. c ác chất hữu cơ trong tế bào thành các chất và giải phóng năng lượng dưới dạng .. 
Phân giải 
đơn giản 
ATP 
Bài 2: ghép các giai đoạn chính của hô hấp tế bào đúng với nơi xảy ra của từng giai đoạn 
Giai đoạn hô hấp 
Nơi diễn ra 
Đường phân 
Chấ t nền ti thể 
( tế bào chất – SV nhân sơ) 
Chu trình Creps 
Màng trong ti thể 
(Màng sinh chất – SV nhân sơ) 
Chuỗi chuyền điện tử 
Tế bào chất 
Bài tập về nhà 
Trả lời câu hỏi SGK trang 50. 
Chuẩn bị trước bài 12: Thực hành : Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh. 
WORK REPORT 
WORK REPORT 
THANK YOU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_16_ho_hap_te_ba.pptx