Giáo án Giáo dục công dân Lớp 10 - Tiết 14: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển của xã hội

Giáo án Giáo dục công dân Lớp 10 - Tiết 14: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển của xã hội

I-MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức, kĩ năng, thái độ

A. Về kiến thức

-Hiểu rõ cơ sở hình thành và phát triển của xã hội loài người.

-Hiểu rõ con người là chủ nhân của các giá trị vật chất,tinh thần và sự biến đổi của xã hội.

-Con người sáng tạo ra lịch sử dựa trên nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.

-Con người là mục tiêu phát triển của xã hội và con người giữ vị trí trung tâm.

B. Về kĩ năng

Nắm được các thông tin và chứng minh được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự phát triển toàn diện của con người.

C. Về thái độ

Biết quý trọng cuộc sống của mình,tôn trọng mọi người,muốn được góp sức vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.

 Năng lực tự học, hợp tác

II- CHUẨN BỊ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Giáo viên:

+SGK,SGV GDCD lớp 10

+Các câu hỏi thảo luận.

-Học sinh

SGK GDCD lớp 10, các câu chuyện, tục ngữ, ca dao có liên quan đến kiến thức bài học.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Hoạt động dẫn dắt vào bài mới:

a. Ổn định lớp

b. Kiểm tra bài cũ

Kiểm tra lại phần tự học của các em ở tiết trước.

2. Hoạt động hình thành kiến thức

Con người tư cách là một sinh vật có ý thức, có ý chí trong quan hệ với thế giới bên ngoài. Cho nên sự phát triển của xã hội phải là vì con người và chủ nghĩa xã hội với mục tiêu phát triển con người toàn diện như thế nào? hôm nay thầy và các em đi tìm hiểu tiếp bài 9 – tiết 2:

 

docx 4 trang yunqn234 29/09/2021 3750
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân Lớp 10 - Tiết 14: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển của xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 14 Tiết PPCT:14
Bài 9:
 CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ 
VÀ LÀ MỤC TIÊU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI(2t)
I-MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức, kĩ năng, thái độ
A. Về kiến thức
-Hiểu rõ cơ sở hình thành và phát triển của xã hội loài người.
-Hiểu rõ con người là chủ nhân của các giá trị vật chất,tinh thần và sự biến đổi của xã hội.
-Con người sáng tạo ra lịch sử dựa trên nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.
-Con người là mục tiêu phát triển của xã hội và con người giữ vị trí trung tâm.
B. Về kĩ năng
Nắm được các thông tin và chứng minh được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự phát triển toàn diện của con người.
C. Về thái độ
Biết quý trọng cuộc sống của mình,tôn trọng mọi người,muốn được góp sức vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.
 	Năng lực tự học, hợp tác
II- CHUẨN BỊ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Giáo viên:
+SGK,SGV GDCD lớp 10
+Các câu hỏi thảo luận.
-Học sinh
SGK GDCD lớp 10, các câu chuyện, tục ngữ, ca dao có liên quan đến kiến thức bài học.
III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động dẫn dắt vào bài mới:
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra lại phần tự học của các em ở tiết trước.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Con người tư cách là một sinh vật có ý thức, có ý chí trong quan hệ với thế giới bên ngoài. Cho nên sự phát triển của xã hội phải là vì con người và chủ nghĩa xã hội với mục tiêu phát triển con người toàn diện như thế nào? hôm nay thầy và các em đi tìm hiểu tiếp bài 9 – tiết 2:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: 
 Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận theo đơn vị nhóm để học sinh chủ động tìm ra nội dung kiến thức bằng câu hỏi lô gíc.
Nhóm 1
 ? Em mong muốn được sống trong một xã hội như thế nào? Em sẽ làm gì để đạt được những mong muốn đó.?
Nhóm 2
 ? Em hãy kể những nhu cầu quan trọng của bản thân mà em mong ước gia đình và xã hội đem lại cho em.
Nhóm 3
 ? Hiện nay trên thế giới có những vấn đề gì tác động tiêu cực đến sự phát tiển của con người? 
 ? Theo em chúng ta cần làm gì để khắc phục tình trạng đó?
Nhóm 4
 ? Theo em vì sao con người là mục tiêu phát triển của xã hội?
- Học sinh: 
+ Nhóm thảo luận
+ Cử đại diện nhóm trình bày
+ Cả lớp nhận xét trao đổi
+ Giáo viên nhận xét bổ sung ý kiến
- Giáo viên: liệt kê ý kiến từng câu trả lời của học sinh
- Giáo viên: nhận xét bổ sung ý kiến
Hoạt động 2:
- Giáo viên: Dựa vào quy luật phát triển của lịch sử, giúp HS hiểu được trải qua 5 chế độ xã hội, chỉ có chế độ CNXH mới thực coi trọng con người là động lực, mục tiêu phát triển của xã hội.
 Giáo viên sử dụng bảng biểu giúp cho học sinh so sánh sự tồn tại và phát triển của các chế độ xã hội. Từ đó rút ra mặt tiến bộ, ưu việt của chủ nghĩa xã hội.
Chế độ xã hội
Đặc trưng cơ bản
Công xã nguyên thủy
Mức sống rất thấp kém. Dựa trên nền kinh tế hái lượm, săn bắt, con người phụ thuộc vào tự nhiên
Chiếm hữu nô lệ
Trồng trọt, chăn nuôi bắt đầu xuất hiện. Cuộc sống nghèo nàn lạc hậu sản xuất chủ yếu dựa vào đồ đồng, đá. Con người bị áp bức bóc lột.
Phong kiến
Nhịp điệu biến đổi đã có những chậm chạp, nghèo khổ. ý thức tôn giáo chi phối đời sống tinh thần. Con người bị áp bức bóc lột.
Tư bản chủ nghĩa
Cơ khí hóa - điện khí hóa phát triển và đến ngày nay phát triển của cách mạng khoa học, công nghệ - năng xuất lao động của cải vật chất nhiều nhưng còn chưa khắc phục được quan hệ giữa con người. Những mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội tư bản.
Chủ nghĩa xã hội
Không có áp bức bóc lột, có sự thống nhất giữa văn minh và nhân đạo. Con người tự do, hạnh phúc, được phát huy quyền làm chủ.
- Giáo viên: Cho HS trao đổi các câu hỏi sau:
 ? Từ các đặc trưng của các chế độ xã hội nêu lên mặt ưu việt của chế độ xã hội XHCN.
 ? Mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội là gì?
- Học sinh: Trả lời ý kiến cá nhân.
- Học sinh: Cả lớp trao đổi.
- Giáo viên: Nhận xét, bổ xung ý kiến.
 ? Vậy theo em mục tiêu của chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con người như thế nào?
Hoạt động 3 :
- Giáo viên: Liên hệ nước ta
 Việt Nam là một nước nghèo đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng con người là vị trí trung tâm là mục tiêu phát triển của xã hội. Xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là mục tiêu cao cả nhất của nước ta hiện nay.
 Phần liên hệ với nước ta giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp thảo luận các câu hỏi sau :
 ? Theo em Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách nào nhằm phát triển toàn diện con người ?
 ? Ở địa phương em, chính quyền có và thực hiện những chính sách cụ thể nào ?
Liên hệ bài học đạo đức của Bác Hồ:
Câu chuyện : Con đường cách mạng vô sản.
Nhằm giúp học sinh hiểu và học tập theo tấm gương của Bác và cách quyết định lựa chọn con đường cho tương lai. các em biết cách tự quyết định lựa chọn con đường tương lai của mình để từ đó các em có động cơ , mục đích học tập đúng đắn.
2. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội
a. Vì sao nói con người là mục tiêu phát triển xã hội.
- Từ khi xuất hiện đến nay con người luôn khao khát được sống tự do hạnh phúc. Song vẫn tồn tại bất công, bóc lột và có nhiều yếu tố đe doạ tự do hạnh phúc và tính mạng con người.
=> Vì vậy con người không ngừng đấu tranh vì tự do hạnh phúc của chính mình.
- Mọi chính sách và hành động của các quốc gia và cộng đồng quốc tế phải nhằm mục tiêu phát triển con người.
=> Như vậy : Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo quyền chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát triển của mọi tiến bộ xã hội. 
b. Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con người.
- Xã hội loài người đã và đang trải qua năm chế độ xã hội nhưng chỉ có CNXH mới thực sự coi con người là mục tiêu phát triển của xã hội.
- CNXH với mục tiêu: 
+ Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 
+ Con người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
- Liên hệ với nước ta
- Ví dụ :
+ Chính sách xoá đói giảm nghèo
+ Chính sách giáo dục, y tế
+ Chính sách với TB, LS, người tàn tật
+ Quan tâm đến phụ nữ, người già 
- Như vậy : Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đều vì phát triển con người toàn diện với mục tiêu : Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
3. Hoạt động luyện tập 3’
Hãy lấy VD chứng minh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với mục tiêu phát triển của con người nói chung và trẻ em nói riêng.
4. Họat động vận dụng, mở rộng
Làm bài tập SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ký duyệt tuần 14, tiết 14
Ký duyệt của tổ trưởng
Ngày tháng năm 2020
Quách Thuận Hiệp

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_cong_dan_lop_10_tiet_14_con_nguoi_la_chu_th.docx