Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 25: Thực hành Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới - Đặng Văn Luận

Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 25: Thực hành Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới - Đặng Văn Luận

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Về kiến thức

- Củng cố kiến thức về phân bố dân cư và đô thị hóa.

- Rèn luyện kĩ năng đọc, nhận xét và phân tích bản đồ, bảng số liệu đồ.

2. Về kĩ năng: Xác định sự phân bố dân trên bản đồ

3. Về thái độ: Nhận thức đúng đắn về phân bố dân cư

4. Các năng lực cần đạt:

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực đặc thù: Năng lực sử dụng bản đồ và biểu đồ, năng lực quan sát hình ảnh bản đồ, năng lực nhận xét bảng số liệu và bản đồ.

5. Các phẩm chất cần đạt: Trách nhiệm cùng các thành viên hoàn thành nhiệm vụ, chăm chỉ trong học tập.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV:

Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, sách chuẩn kiến thức kĩ năng, bản đồ phân bố dân cư thế giới năm 2000, Bản đồ tự nhiên trên thế giới, các thiết bị dạy phục vụ dạy CNTT.

2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi, đồ dùng thảo luận nhóm như ( giấy A3, viết long, nam châm)

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC

 1/ Ổn định lớp:

 2/ Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm phân bố dân cư thế giới

 3/ Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1 : Khởi động ( 5 phút)

1. Mục tiêu: Giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới,

2. Phương thức:

 + Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề,

 + Hình thức: Cả lớp

3. Các bước của hoạt động:

 Bước 1: Quan sát một số hình ảnh về phân bố dân cư thế giới

 Bước 2:GV gọi HS trả lời, HS khác nhận xét

 Bước 3: GV dẫn dắt vào bài mới.

 

doc 4 trang yunqn234 7610
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý Lớp 10 - Bài 25: Thực hành Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới - Đặng Văn Luận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài 25. THỰC HÀNH: 
PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ TRÊN THẾ GIỚI
( Thời lượng: 1 tiết)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Về kiến thức
- Củng cố kiến thức về phân bố dân cư và đô thị hóa.
- Rèn luyện kĩ năng đọc, nhận xét và phân tích bản đồ, bảng số liệu đồ.
2. Về kĩ năng: Xác định sự phân bố dân trên bản đồ
3. Về thái độ: Nhận thức đúng đắn về phân bố dân cư
4. Các năng lực cần đạt:
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực đặc thù: Năng lực sử dụng bản đồ và biểu đồ, năng lực quan sát hình ảnh bản đồ, năng lực nhận xét bảng số liệu và bản đồ.
5. Các phẩm chất cần đạt: Trách nhiệm cùng các thành viên hoàn thành nhiệm vụ, chăm chỉ trong học tập.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
Chuẩn bị của GV: 
Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, sách chuẩn kiến thức kĩ năng, bản đồ phân bố dân cư thế giới năm 2000, Bản đồ tự nhiên trên thế giới, các thiết bị dạy phục vụ dạy CNTT.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, vở ghi, đồ dùng thảo luận nhóm như ( giấy A3, viết long, nam châm)
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
 1/ Ổn định lớp: 
 2/ Kiểm tra bài cũ: Nêu đặc điểm phân bố dân cư thế giới
 3/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1 : Khởi động ( 5 phút)
1. Mục tiêu: Giúp học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới,
2. Phương thức:
 + Phương pháp: Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề, 
 + Hình thức: Cả lớp
3. Các bước của hoạt động: 
 Bước 1: Quan sát một số hình ảnh về phân bố dân cư thế giới 
 Bước 2:GV gọi HS trả lời, HS khác nhận xét
 Bước 3: GV dẫn dắt vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2: Xác định khu vực thưa dân và đông dân thế giới ( 10 phút)
1. Mục tiêu: Xác định các khu thưa dân và đông dân. 
2. Phương thức: 
 + Đàm thoại gợi mở, diễn giải, nêu vấn đề, thuyết trình.
 + Hoạt động theo cặp
3. Các bước của hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GV&HS
NỘI DUNG CHÍNH
Bước 1: Giao nhiệm vụ:
¨ GV trình chiếu hình 25- bản đồ phân bố dân cư trên thế giới, năm 2000
? Dựa vào hình 25- Phân bố dân thế giới, năm 2000. Hãy cho biết các màu thể hiện các mức độ phân bố dân cư như thế nào ?
Yêu cầu các cặp xác định các mức độ phân bố dân cư trên thế giới.
Bước 2: HS nhận nhiệm vụ
Bước 3: Mời hs lên bảng trình bài và xác định khu vực phân bố dân cư và nhận xét.
Bước 4: GV chuẩn kiến thức
1/ Xác định khu vực thưa dân và đông dân trên thế giới
 Dân cư trên thế giới phân bố không đều
 + Khu vực thưa dân: Bắc Mĩ, Bắc Phi, Bắc Á, lục địa Ô-xtrây-li a 
+ Khu vực đông dân: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây Âu, Nam Âu
HOẠT ĐỘNG 3: Giải thích tại sao dân cư phân bố không đều? ( 15 phút)
1. Mục tiêu: Giải thích tại sao dân cư phân bố không đều?
2. Phương thức: - Đàm thoại gợi mở, diễn giải, nêu vấn đề, thuyết trình. 
 - Hoạt động nhóm
3. Các bước của hoạt động
	HOẠT ĐỘNG GV&HS
NỘI DUNG CHÍNH
Bước 1: Giao nhiệm vụ
¨ Chia lớp thành 4 nhóm:
+ Nhóm 1 & 3 phân tích nhân tố tự nhiên.
+ Nhóm 2 & phân tích nhân tố KT-XH
Thời gian: 14 phút.
Bước 2: GV trình chiếu hình hình 25, phân bố dân cư thế giới, năm 2000 và bản đồ tự nhiên thế giới.
Bước 3: Hs nhận nhiệm vụ
¨ Mời đại diên HS lên trình bày và các nhóm khác nhận xét.
Bước 4: Gv chuẩn kiến thức
p GV chuẩn lại kiến thức và đặt thêm câu hỏi phụ để, gợi ý giải quyết vấn đề.
2/ Giải thích nguyên nhân dân số phân bố không đều:
 Sự phân bố dân cư không đều do tác động đồng thời của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội
- Nhân tố tự nhiên:
+ Những nơi dân cư tập trung động thường là các vùng đồng bằng châu thổ, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho nông nghiệp phát triển, địa hình bằng phẳng thuận lợi cho đi lại, các vùng khí hậu ôn hòa, ấm áp thuận lợi cho hoạt động sản xuất và tốt cho sức khỏe con người.
+ Những nơi dân cư thưa thớt thường là: Núi cao, đầm lầy, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nguồn nước.
- Nhân tố kinh tế xã hội:
+ Trình độ phát triền của lực lượng sản xuất có thể làm thay đổi sự phân bố dân cư, khắc phục những bất lợi do thiên tai gây ra dân cư đông hơn.
+ Tính chất của nền kinh tế: Nơi có nền kinh tế là công nghiệp, dịch vụ dân số tập trung đông hơn nơi kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp.
+ Lịch sử khai thác lãnh thổ: Những nơi được khai thác lâu đời có dân cư tập trung đông hơn những nơi mới khai thác.
+ Chuyển cư: Chuyển cư cũng làm thay đổi phân bố dân cư.
HOẠT ĐỘNG 4: Luyện tập, củng cố ( 4 phút)
1.Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học phân bố dân cư trên thế giới
2. Phương thức: - Đàm thoại gợi mở, diễn giải và thuyết trình
	- Làm việc cả lớp.
3. Các bước của hoạt động
Bước 1: GV nêu câu hỏi dạng sơ đồ yêu câu học sinh kết nổi.
 - Tại sao những khu vực sau đây dân cư lại đông đúc ?
 - Tại sao những khu vực sau đây dân cư lại thưa thớt ?
Bước 2: Học sinh xác định, kết nổi.
Bước 3: Nhận xét các học sinh khác
Bước 4: GV chuẩn xác kiển thức
HOẠT ĐỘNG 5: Vận dụng, mở rộng ( 5 phút)
1.Mục tiêu: Liên hệ thực tiễn phân dân cư ở Viêt Nam
2.Phương thức: -Đàm thoại gợi mở, diễn giải, nêu vấn đề và thuyết trình
	 - Làm việc cả lớp.
3.Các bước của hoạt động:
Bước 1: GV trình chiếu bản đồ phân bố dân cư và các đô thị ở Việt Nam
Bước 2: Yêu cầu hoc sinh dựa vào bản đồ hãy giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng dân cư tập trung đông ?
Bước 3: Học sinh nhân nhiệm vụ và lên bảng trình bài.
Bước 4: Học sinh khác nhận xét.
Bước 5: GV chuẩn xác kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 6: Hướng dẫn về học ở nhà ( 1 phút)
 - Hoàn thiện bài thực hành
 - Chuẩn bị bài mới.
 Người lập kế hoạch
	 Đặng Văn Luận

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dia_ly_lop_10_bai_25_thuc_hanh_phan_tich_ban_do_phan.doc