Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 22: Cấu trúc các loại virut - Năm học 2022-2023

Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 22: Cấu trúc các loại virut - Năm học 2022-2023

Capsome sắp xếp theo chiều xoắn của axit nucleit tạo virut có hình que, hình cầu, hình sợi

Capsome sp xếp theo chiu xon ca axit nucleit to virut có hình que, hình cu, hình si

pptx 14 trang Phan Thành 06/07/2023 6551
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 22: Cấu trúc các loại virut - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG 
QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN 
BÀI 22: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 
II/ HÌNH THÁI Virut chưa có cấu tạo tế bào nên mỗi virut thường được gọi là hạt.  Hạt vIRUT có 3 loẠI cấu trúc : 
Loại cấu trúc 
Đặc điểm 
Đại diện 
Cấu trúc xoắn 
Capsome sắp xếp theo chiều xoắn của axit nucleit tạo virut có hình que, hình cầu, hình sợi 
Virut khảm thuốc lá, virut dại, virut cúm, virut sởi,.. 
Cấu trúc khối 
Capsome sắp xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt đa giác đều 
Virut bại liệt, virut mụn cơm, virut hecpet, 
Cấu trúc hỗn hợp 
Đầu có cấu trúc khối chứa axit nucleit gắn với đuôi có cấu trúc xoắn 
Pha gơ – thể thực khuẩn ( virut kí sinh ở vi khuẩn ) 
Cấu trúc virut cúm 
Cấu trúc virut sởi 
CẤU TRÚC VIRUT BẠI LIỆT 
Cấu trúc virut hecpet 
Cấu trúc virut phagơ T 2 
Cấu trúc virut khảm thuốc lá 
Câu hỏi 1 : Virut nào sau đây có dạng hình khối 
Virut gây bệnh khảm 
thuốc lá 
Virut gây bệnh dại 
Virut gây bệnh bại liệt 
Thể thực khuẩn 
Virut gây bệnh khảm 
thuốc lá 
Virut gây bệnh dại 
Virut gây bệnh bại liệt 
Thể thực khuẩn 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
 3 
4 
Câu hỏi 2: Hạt virut có bao nhiêu loại cấu trúc 
Cấu trúc khối 
Cấu trúc hỗn h ợp 
Cả ba ph ư ơng án trên 
Cấu trúc xoắn 
Cấu trúc khối 
Cấu trúc hôn hợp 
Cả ba ph ư ơng án trên 
Cấu trúc xoắn 
Câu hỏi 3: Các loại cấu trúc của hạt virut là? 
XIN CHÂN THÀNH CẢM Ơ N THẦY, CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_22_cau_truc_cac.pptx