Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 12: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường - Năm học 2022-2023 - Hoàng Hà Anh

Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 12: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường - Năm học 2022-2023 - Hoàng Hà Anh

Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 12: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường - Năm học 2022-2023 - Hoàng Hà Anh

pptx 83 trang Phan Thành 06/07/2023 350
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 12: Công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường - Năm học 2022-2023 - Hoàng Hà Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_12_cong_nghe_un.pptx