Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Kiểm tra giữa học kì 2 (Tiếp theo)

Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Kiểm tra giữa học kì 2 (Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 Khái niệm về soạn thảo văn bản.

 Làm quen với word

 Các thao tác làm việc với Word.

2. Kỹ năng:

 Thực hành kĩ năng cơ bản, tối thiểu về soạn thảo văn bản chữ Việt trên máy tính thông qua một hệ soạn thảo văn bản.

3. Phẩm chất:

 Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.

B. HÌNH THỨC KIỂM TRA

 Thực hành trên máy tính.

C. MA TRẬN ĐỀ

 Thực hành soạn thảo văn bản trên máy tính.

D. ĐỀ KIỂM TRA

Đơn xin nhập học.

 

docx 2 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 170
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học Lớp 10 - Kiểm tra giữa học kì 2 (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: .
Tổ: ..
Họ và tên giáo viên
 .
Tên bài dạy
KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
Môn học: Tin Học; Lớp: 10
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Khái niệm về soạn thảo văn bản.
Làm quen với word
Các thao tác làm việc với Word.
2. Kỹ năng:
Thực hành kĩ năng cơ bản, tối thiểu về soạn thảo văn bản chữ Việt trên máy tính thông qua một hệ soạn thảo văn bản.
3. Phẩm chất:
Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
B. HÌNH THỨC KIỂM TRA
	Thực hành trên máy tính.
C. MA TRẬN ĐỀ
	Thực hành soạn thảo văn bản trên máy tính.
D. ĐỀ KIỂM TRA
Đơn xin nhập học.
E. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA
Lớp
SS
Giỏi (≥8)
Khá (6. 5 -7. 9)
TB (5 – 6. 4)
Yếu (2 - 4. 9)
Kém ( <2)
10B8
10B9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--- o0o ---
ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC
Kính gửi:Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẳng – Trực thuộc Đại học Đà Nẳng.
Tên tôi là: .
Sinh ngày: Nơi sinh ....
Hộ khẩu thường trú: ...
Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập) 
Số điện thoại: Nhà riêng .Cơ quan: Di động: .........
Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày tháng năm ..của Giám đốc Đại học Đà Nẳng, tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019.
Chuyên ngành đào tạo: ...
Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường .. - Đại học . cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm .
Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học 
 ..
Xác nhận của cơ quan chủ quản (hoặc UBND xã, phường, thị trấn) 
Ngày .tháng .năm 2010 
Người làm đơn 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_mon_tin_hoc_lop_10_kiem_tra_giua_hoc_ki_2_tiep_theo.docx