Giáo án Địa lí Lớp 10 - Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Giáo án Địa lí Lớp 10 - Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

 1. Phương pháp ký hiệu:

 - Đối tượng biểu hiện: các đối tượng phân bố theo điểm cụ thể. Những ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng.

 - Các dạng ký hiệu

 + Ký hiệu hình học

 + Ký hiệu chữ

 + Ký hiệu tượng hình

 - Khả năng biểu hiện: Vị trí phân bố, số lượng, cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng.

 2. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động:

 - Đối tượng thể hiện: Sự di chuyển của đối tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội trên bản đồ.

 - Khả năng biểu hiện: Hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ và chất lượng của đối tượng di chuyển.

 

doc 1 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 4980
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí Lớp 10 - Bài 1: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ
 1. Phương pháp ký hiệu:
 - Đối tượng biểu hiện: các đối tượng phân bố theo điểm cụ thể. Những ký hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng.
 - Các dạng ký hiệu
 + Ký hiệu hình học
 + Ký hiệu chữ
 + Ký hiệu tượng hình
 - Khả năng biểu hiện: Vị trí phân bố, số lượng, cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng.
 2. Phương pháp ký hiệu đường chuyển động:
 - Đối tượng thể hiện: Sự di chuyển của đối tượng tự nhiên và kinh tế – xã hội trên bản đồ.
 - Khả năng biểu hiện: Hướng di chuyển, khối lượng, tốc độ và chất lượng của đối tượng di chuyển.
 3. Phương pháp chấm điểm
 - Đối tượng biểu hiện: biểu hiện sự phân bố không đều của đối tượng phân tán trong không gian bằng các chấm có giá trị bằng nhau.
 - Khả năng biểu hiện: Sự phân bố và số lượng của đối tượng. 
 4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ
 - Đối tượng biểu hiện: biểu hiện tổng cộng giá trị các đối tượng phân bố trong những đơn vị lãnh thổ bằng cách đặt các biểu đồ trong các đơn vị lãnh thổ đó.
 - Khả năng biểu hiện:Số lượng, chất lượng và cấu trúc của đối tượng.
* Ngoài ra còn có các phương pháp như: 
 + Phương pháp ký hiệu theo đường
 + Phương pháp đường đẳng trị
 + Phương pháp khoanh vùng
 + Phương pháp nền chất lượng

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dia_li_lop_10_bai_1_mot_so_phuong_phap_bieu_hien_cac.doc