Bài giảng Vật lí 10 - Bài tập Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Bài giảng Vật lí 10 - Bài tập Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Câu 2: Chọn câu đúng nhất:

a. Sai tuyệt đối của phép đo bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.

b. Kết quả của phép đo là tổng của giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo.

c. Nếu đo nhiều lần mà chỉ thu được 1 giá trị thì sai số tuyệt đối của phép đo bằng sai số dụng cụ.

d. Tất cả đều đúng.

 

ppt 12 trang ngocvu90 222031
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí 10 - Bài tập Sai số của phép đo các đại lượng vật lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝBài tập KIỂM TRA BÀI CŨ: Yêu cầu: Viết các công thức sau: 1. Giá trị trung bình của n lần đo3. Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo2. Sai số tuyệt đối (của mỗi lần đo)4. Sai số tuyệt đối của phép đo5. Cách viết kết quả đo6. Sai số tương đối (sai số tỉ đối)Trả lời:1.2.3.4.5.6.Bài 1 trang 44 SGKCho bảng số liệu: n t(s) 10,398 20,399 30,408 40,410 50,406 60,405 70,402* Độ chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,001s* * Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp?* Nếu n = 3 thì A = ?Bài tập Bài giải:Thời gian rơi trung bìnhSai số ngẫu nhiênĐây là phép đo trực tiếpNếu n=3 thì: Sai số dụng cụ và sai số của phép đo thời gian Bài 2 trang 44 SGKVì đo 5 lần nhưng đều cho 1 giá trị nên không có sai số của các lần đo mà chỉ có sai số dụng cụ: Bài 3 trang 44 SGKCho Bài giảiTrắc nghiệm cũng cốCâu 1: Chọn câu sai:Đáp án: d Câu 2: Chọn câu đúng nhất:a. Sai tuyệt đối của phép đo bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.b. Kết quả của phép đo là tổng của giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo.c. Nếu đo nhiều lần mà chỉ thu được 1 giá trị thì sai số tuyệt đối của phép đo bằng sai số dụng cụ.d. Tất cả đều đúng.Đáp án: dCâu 3: Sai số dụng cụ của thước ở hình bên dưới là a.0,5mm.	b.1mm. c. 0,5mm hoặc 1mm.	d. Tất cả đều đúng.Đáp án: d

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_10_bai_tap_sai_so_cua_phep_do_cac_dai_luong.ppt