Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Lập

Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Lập

 Bài tập 1: Chọn nội dung đúng khi nói về Virut.

 A. Là dạng sống đã có cấu tạo tế bào.

 B. Có kích thước siêu nhỏ.

 C. Sống độc lập trong môi trường.

 D. Là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào.

 E. Cấu tạo đơn giản ( hệ gen chứa một loại nuclêôtit + vỏ prôtêin)

 F. Sống kí sinh bắt buộc.

 G. Cấu tạo phức tạp hơn tế bào nhân thực.

 

ppt 34 trang Phan Thành 06/07/2023 5501
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Yên Lập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG PT DTNT THCS & THPT YÊN LẬP 
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 
Bệnh zona do virut herpes zoste 
Bệnh AIDS 
Tiết 59- 61: CHỦ ĐỀ: VIRUS 
Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm 
C ác nhóm thực hiện các yêu cầu bài dạy theo từng nội dung để đạt được các mức điểm tương ứng. 
KHỞI ĐỘNG 
VƯỢT CHƯỚNG 
 NGẠI VẬT 
TĂNG TỐC 
VỀ ĐÍCH 
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 
? 
Không thấy mầm bệnh 
Không có mầm bệnh 
“Mầm độc” 
Virut 
Kích thước siêu nhỏ 
Kí sinh nội bào bắt buộc 
Qua thí nghiệm trên em hãy nhận xét về kích thước và phương thức sống của virut? 
Chủ đề: Virus 
Thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập 1 ghi đáp án vào giấy A4 . 
Nhóm hoàn thành đúng và nhanh nhất được 20đ, các nhóm còn lại được 15đ, 10đ và 5đ. 
Nhóm trả lời sai không được điểm 
KHỞI ĐỘNG 
Chủ đề: Virus 
	B à i tập 1: Chọn nội dung đúng khi nói về Virut. 
	A. L à dạng sống đã có cấu tạo tế b à o. 
	B. Có kích thước siêu nhỏ. 
	C. Sống độc lập trong môi trường. 
	D. L à dạng sống chưa có cấu tạo tế b à o. 
	E. Cấu tạo đơn giản ( hệ gen chứa một loại nuclêôtit + 	vỏ prôtêin) 
	F. Sống kí sinh bắt buộc. 
	G. Cấu tạo phức tạp hơn tế bào nhân thực. 
Chủ đề: Virus 
KHỞI ĐỘNG 
	+ Có kích thước siêu nhỏ. 
	+ L à dạng sống chưa có cấu tạo tế b à o. 
	+ Cấu tạo đơn giản ( hệ gen chứa một loại nuclêôtit + 	vỏ prôtêin) 
	+ Sống kí sinh bắt buộc. 
a. Khái niệm. 
Chủ đề: Virus 
I. Virus và đặc điểm chung của virus 
+ Mỗi nhóm cử đại diện bốc thăm câu hỏi, kết hợp nội dung SGK sau đó thảo luận nhóm . 
+ Nhóm hoàn thành đúng và đầy đủ được tối đa 50đ, tùy theo mức độ đúng được các mức 40, 30, 20đ. 
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT 
b. C ấu tạo 
Chủ đề: Virus 
Bộ câu hỏi số 1: 
a. Nêu các thành phần cơ bản cấu tạo nên virut? 
b.T ại sao virus chưa được gọi là một cơ thể sống ? 
Bộ câu hỏi số 2: 
a.Virut có vỏ ngoài có gì khác so với virut trần ? b.Trên vỏ ngoài có cấu tạo gì đặc biệt ? Cấu tạo đó có vai trò gì ? 
Bộ câu hỏi số 3: 
a. Em hãy nêu đặc điểm hình thái, cấu trúc của virut? 
b. Lấy ví dụ ? 
Bộ câu hỏi số 4: 
a. Theo em có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi cấy vi khuẩn được không? b.Vì sao? 
Axit nucleic 
Vỏ capsit 
Cấu tạo virut 
Chủ đề: Virus 
Axit nucleic 
Vỏ capsit 
Nuclêôcapsit 
Cấu tạo virut 
Chủ đề: Virus 
Virut trần 
Virut có vỏ ngoài 
Gai glicôprôtêin 
Tế bào chủ 
Chủ đề: Virus 
 Virut có 4 loại cấu trúc: 
1. Dạng xoắn 
2. Khối đa diện 
4 . Dạng hỗn hợp 
Virut bại liệt 
Virut HIV 
Phage T2 
 Virut đốm thuốc lá 
3 . Khối cầu 
Virut dại 
Virut HIV 
Virut bại liệt 
Virut đốm thuốc lá 
Phagơ T2 
Virut hecpet 
Dạng xoắn 
Dạng xoắn 
Dạng hỗn hợp 
Dạng khối 
Dạng khối 
Thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập . 
Nhóm hoàn thành đúng và nhanh nhất được 30đ, các nhóm còn lại được 25đ, 20đ và 15đ. 
TĂNG TỐC 
Chủ đề: Virus 
 VÍ DỤ: 
1. Virut bại liệt 
2. Virut dại 
3. Phagơ T2 
4. Virut hecpet 
5. Virut HIV 
6. Virut đốm thuốc lá 
Loại cấu trúc 
Ví dụ 
Đặc điểm 
Cấu trúc xoắn 
Cấu trúc khối 
Cấu trúc hỗn hợp 
 ĐẶC ĐIỂM 
A. Capsome sắp xếp có dạng đầu cấu trúc khối, đuôi có cấu trúc xoắn. 
B. Capsome sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic. 
C. Capsome sắp xếp theo hình khối cấu hoặc khối đa diện với 20 mặt tam giác đều. 
Loại cấu trúc 
Ví dụ 
Đặc điểm 
Cấu trúc xoắn 
2. Virut dại 
6. Virut đốm thuốc lá 
Cấu trúc khối 
1.Virut bại liệt 
4. Virut hecpet 
5. Virut HIV 
Cấu trúc hỗn hợp 
3. Phagơ T2 
Chủ đề: Virus 
Loại cấu trúc 
Ví dụ 
Đặc điểm 
Cấu trúc xoắn 
2. Virut dại 
6. Virut đốm thuốc lá 
B. Capsome sắp xếp theo chiều xoắn của axit nuclêic. 
Cấu trúc khối 
1.Virut bại liệt 
4. Virut hecpet 
5. Virut HIV 
C. Capsome sắp xếp theo hình khối cấu hoặc khối đa diện với 20 mặt tam giác đều. 
Cấu trúc hỗn hợp 
3. Phagơ T2 
A. Capsome sắp xếp có dạng đầu cấu trúc khối, đuôi có cấu trúc xoắn. 
Chủ đề: Virus 
Đại diện nhóm bốc thăm câu hỏi, bốc thăm giáo viên giám khảo trong thời gian 3’ suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 
Số điểm đạt được sẽ dựa trên tiêu chí nội dung và thuyết trình. 
VỀ ĐÍCH 
Chủ đề: Virus 
1 phút: Cần làm gì để hạn chế bệnh tật do virut gây ra? 
Chủ đề: Virus 
1 phút: Nêu hậu quả khi mắc bệnh covid- 19 ? Cách phòng chống? 
Chủ đề: Virus 
1 phút: Trên da luôn có các tế bào chết HIV bám lên da có lây nhiễm được không? Trường hợp nào có thể lây được? 
Chủ đề: Virus 
1 phút: Nêu một số vật trung gian truyền bệnh virus mà em biết ? HIV/ AIDS lây truyền qua những con đường nào? 
Chủ đề: Virus 
Nhóm nào chọn ngôi sao hy vọng sẽ được nhân đôi số điểm đang có, sai sẽ bị trừ nửa số điểm đang có. 
NGÔI SAO HY VỌNG 
Có ý kiến cho rằng‘‘ Virut là thể vô sinh’’. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 
Chủ đề: Virus 
Tại sao khi hướng dẫn rửa tay đúng cách, chúng ta cần chà xát trong khoảng từ 20 giây trở lên? Giải thích? 
SỐ CA NHIỄM: 2.594 
ĐANG ĐIỀU TRỊ: 196 
KHỎI: 2.359 
TỬ VONG: 35 
TỔNG CA NHIỄM: 109.469.508 
ĐANG NHIỄM: 25.341.731 
KHỎI: 81.563.167 
TỬ VONG: 2.413.158 
SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ COVID – 19 
TÍNH ĐẾN NGÀY 30/03/2021 
THẾ GIỚI: 
VIỆT NAM: 
- Học bài cũ và trả lời các câu hỏi và bài tập cuối bài. 
 - Chuẩn bị bài mới: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ. 
 - Tìm hiểu thông tin về các bệnh do virut gây ra và các cách phòng tránh bệnh. 
 - Tìm hiểu thông tin về HIV / AIDS. 
Hướng dẫn về nhà 
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 
Nhóm 1: 
Nhóm 2: 
Nhóm 3: 
Nhóm 4: 
Cảm ơn các thầy cô và các em.... 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_chuong_3_virut_va_b.ppt