Kế hoạch giảng dạy môn Trải nghiệm hướng nghiệp 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2022-2023

Kế hoạch giảng dạy môn Trải nghiệm hướng nghiệp 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2022-2023

I. Mục tiêu tổng quát:

- Học sinh có cơ hội tiếp cận thực tế, thể hiện các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi.

- Chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo, khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.

- Hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù cho HS, nội dung hoạt động được xây dựng dựa trên các mối quan hệ của cá nhân với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp.

- Giúp học sinh củng cố thói quen tích cực, nề nếp trong học tập và sinh hoạt, hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa và tập trung vào phát triển trách nhiệm cá nhân: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống; biết tổ chức công việc khoa học; có hứng thú, hiểu biết về một số lĩnh vực nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện những phẩm chất cần thiết của người lao động và lập được kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với định hướng nghề nghiệp.

II. Thời gian thực hiện

• Học kì 1: từ ngày 06/09/2022 đến hết ngày 14/01/2023

• Học kì 2: từ ngày 16/01/2033 đến hết ngày 25/05/2023

III. Kế hoạch cụ thể

 

docx 5 trang Phan Thành 05/07/2023 2050
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giảng dạy môn Trải nghiệm hướng nghiệp 10 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TNHN 10
	TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH	NĂM HỌC: 2022 – 2023
	TỔ: LÍ – KTCN – TIN	
I. Mục tiêu tổng quát:
Học sinh có cơ hội tiếp cận thực tế, thể hiện các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi.
Chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo, khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai.
Hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù cho HS, nội dung hoạt động được xây dựng dựa trên các mối quan hệ của cá nhân với bản thân, với xã hội, với tự nhiên và với nghề nghiệp.
Giúp học sinh củng cố thói quen tích cực, nề nếp trong học tập và sinh hoạt, hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa và tập trung vào phát triển trách nhiệm cá nhân: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống; biết tổ chức công việc khoa học; có hứng thú, hiểu biết về một số lĩnh vực nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện những phẩm chất cần thiết của người lao động và lập được kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với định hướng nghề nghiệp.
II. Thời gian thực hiện
Học kì 1: từ ngày 06/09/2022 đến hết ngày 14/01/2023
Học kì 2: từ ngày 16/01/2033 đến hết ngày 25/05/2023
III. Kế hoạch cụ thể
(Kế hoạch giảng dạy được xây dựng cho cả năm học và được Ban giám hiệu duyệt)
Tuần
Bài học
Số tiết
Địa điểm dạy học
Mục tiêu bài học
Năng lực đặc thù và các phẩm chất, năng lực chung
1
Sinh hoạt đầu năm
3
Sân trường
Lớp học
- Làm quen/ ổn định tổ chức lớp học
- Giới thiệu về HĐTN-HN 10
2 – 5
Chủ đề 1: Thể hiện và phát triển bản thân
12
Sân trường
Lớp học
Ngoài trời
- Chỉ ra được những đặc điểm tính các, quan điểm sống của bản thân và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.
- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân
- Thể hiện được sự tự chủ, tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.
- Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiêó khác nhau
- Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật, hiện tượng
- Xác định được phong cách của bản thân.
- Thể hiện được hứng thú của bản thân và tinh thần lạc quan về cuộc sống
- Thể hiện được tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bản thân.
- Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và khă năng thay đổi của bản thân
Nhân ái; trách nhiệm; tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
6 – 9
Chủ đề 2: Thực hiện trách nhiệm trong gia đình
11
Sân trường
Lớp học
- Thực hiện được trách nhiệm của bản thân đối với bố mẹ, người thân
- Ứng xử phù hợp với các tình huống giao tiếp khác nhau trong gia đình
-Thể hiện được sự hứng thú của bản thân và tinh thần lạc quan về cuộc sống
- Thể hiện được tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bản thân
- Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới.
- Thể hiện được khả năng tự học trong những hoàn cảnh mới.
Trách nhiệm; chăm chỉ; tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
9
Đánh giá giữa kì I
1
10 – 13
Chủ đề 3: Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong gia đình
12
Sân trường
Lớp học
Ngoài trời
- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng
- Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với thầy cô và các bạn
- Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
- Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường.
- Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường
- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- Thể hiện được sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử và trong các mối quan hệ khác nhau.
- Giải quyết được một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình
- Thể hiện được sự chủ động hợp tác, hỗ trợ mọi người trong hoạt động để đạt mục tiêu chung.
- Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và huy động sức mạnh nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.
Nhân ái; trách nhiệm; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
14 – 17
Chủ đề 4: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình
12
Sân trường
Lớp học
- Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí
- Thể hiện được trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình
- Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế cho gia đình
- Thực hiện được các nhiệm vụ trong hoàn cảnh mới
- Giải quyết được một số vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội phù hợp với khả năng của mình
- Lựa chọn được hoạt động thay thế cho phù hợp hơn với đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh.
- Xử lí được tình huống, giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt động một cách sáng tạo
Nhân ái; trách nhiệm; chăm chỉ; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
18
Đánh giá cuối kì I
3
- Tổng kết học kì I
- Tổng kết lớp
- Đánh giá cuối kì I
19 – 22
Chủ đề 5: Tham gia hoạt động cộng đồng
12
Sân trường
Lớp học
- Tham gia một số hoạt động cộng đồng phù hợp và đánh giá được kết quả hoạt động phát triển cộng đồng
- Biết cách thu hút các bạn vào hoạt động chung.
- Thực hiện được các biện pháp mở rộng quan hệ và thu hút cộng đồng vào các hoạt động xã hội
- Lập và thực hiện được kế hoach tuyên truyền trong cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng
- Xác đinh được mục tiêu, nội dung hoạt động, phương tiện và hình thức hoạt động phù hợp
- Dự kiến được nguồn lực cần thiết cho hoạt động: nhân sự, tài chính, điều kiện thực hiện khác.
- Dự kiến được thời gian cho từng hoạt động và sắp xếp chúng trong một trật tự thực hiện hoạt động phù hợp.
- Hoàn thành được các kế hoạch hoạt động theo thời gian đã xác định và linh hoạt điều chỉnh hoạt động khi cần.
- Thể hiện được sự chủ động hợp tác, hỗ trợ mọi người trong hoạt động để đạt mục tiêu chung.
Nhân ái; trung thực; trách nhiệm; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
23 – 26
Chủ đề 6: Bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên
11
Sân trường
Lớp học
Ngoài trời
- Phân tích, đánh giá được thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương; tác động của con người tới môi trường tự nhiên.
- Nhận xét, đánh giá được các hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh.
- Đề xuất được và tham gia thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên
- Xây dựng và thực hiện được kế hoạch tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
- Thuyết trình được với các đối tượng khác nhau về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường tự nhiên
- Đánh giá được một cách khách quan, công bằng sự đóng góp của bản thân và người khác khi tham gia hoạt động.
- Rút ra được bài học kinh nghiệm và đề xuất được phương án cải tiến.
- Lãnh đạo được bản thân và nhóm, tạo động lực và huy động sức mạnh nhóm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.
- Lựa chọn được các hoạt động thay thế cho phù hợp hơn với đối tượng, điều kiện và hoàn cảnh.
Trách nhiệm; chăm chỉ; tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
26
Đánh giá giữa kì II
1
27 – 30
Chủ đề 7: Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương
12
Sân trường
Lớp học
Ngoài trời
- Xác định được những hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và nêu được thông tin, yêu cầu cơ bản về các nhóm nghề này.
- Biết cách tìm hiểu các thông tin về nhóm nghề mình quan tâm; yêu cầu về năng lực, phẩm chất theo nhóm nghề.
- Tìm hiều được những điều kiện đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp
- Giải thích được các điều kiện làm việc, công việc và vị trí việc làm của các nghề/ nhóm nghề.
- Phân tích được yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người làm nghề.
- Trình bày được nhu cầu xã hội đối với các nghề và sự phát triển của các nghể đó trong xã hội
- Xác định được những phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với yêu cầu của nhóm nghề và nghề định lựa chọn.
- Rèn luyện được những phẩm chất, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu của nghề định lựa chọn và với nhiều nghề khác nhau.
Nhân ái; trách nhiệm; chăm chỉ; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
31 – 34
Chủ đề 8: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp
12
Sân trường
Lớp học
- Đánh giá được sự phù hợp của bản thân với nhóm nghề định lựa chọn
- Tham vấn ý kiến thầy cô, gia đình, bạn bè về dự định lựa chọn nghề và định hướng học tập của bản thân.
- Phân tích được phẩm chất và năng lực cần có của người lao động thông qua trải nghiệm một nghề cụ thể và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
- Trình bày được một số thông tin cơ bản về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định lựa chọn.
- Xây dụng và thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn
- Lựa chọn được cách rèn luyện phù hợp về phẩm chất và năng lực cần thiết cho nhóm nghề định lựa chọn.
- Giới thiệu được các thông tin về trường cao đẳng, đại học, các trường trung cấp học nghề và các cơ sở đào tạo nghề liên quan đến định hướng nghề nghiệp của bản thân.
- Tổng hợp và phân tích được các thông tin chủ quan, khách quan liên quan đến nghề định lựa chọn.
- Đưa ra được quyết định lựa chọn nghề, trường đào tạo nghề, hướng học tập nghề nghiệp.
- Lập được kế hoạch học tập và phát triển nghề nghiệp
Trách nhiệm; chăm chỉ; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
35
Đánh giá cuối kì II
3
- Tổng kết học kì II
- Tổng kết lớp
- Đánh giá cuối kì II
Duyệt của trường	Tổ trưởng chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_giang_day_mon_trai_nghiem_huong_nghiep_10_bo_sach_c.docx