Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 10 - Chủ đề 3: Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường - Năm học 2022-2023

Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 10 - Chủ đề 3: Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường - Năm học 2022-2023

I. Mục Tiêu

1. Kiến thức:

-Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng. (1)

-Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với thầy cô và bạn bè (2),

-Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia (3),

-Lập và thực hiện kế hoạch truyền thống của nhà trường. (4)

-Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống của nhà trường (5)

-Đánh giá những kết quả đạt được sau buổi hoạt động (6)

-Rèn luyện giao tiếp, kỹ năng sống, (7)

-Giải quyết vấn tình huống (8)

2. Năng lực:

- Năng lực chung:

+Tự chủ và học tập: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.

+Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.

+Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới.

 

docx 9 trang Phan Thành 05/07/2023 1440
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 10 - Chủ đề 3: Thực hiện nhiệm vụ của người học sinh trong nhà trường - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: 
Họ và tên giáo viên:
Chủ Đề 3: Thực Hiện Nhiệm Vụ Của Người Học Sinh Trong Nhà Trường
Môn học: Hoạt Động Trãi Nghiệm Hướng Nghiệp . Lớp 10.
Tuần: 10,11,12,13
Tiết:10,11,12,13
Ngày soạn: / /2022
Thời gian thực hiện: / /2022
I. Mục Tiêu
1. Kiến thức:
-Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng. (1)
-Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử và biết cách thể hiện sự thân thiện với thầy cô và bạn bè (2),
-Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia (3),
-Lập và thực hiện kế hoạch truyền thống của nhà trường. (4)
-Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống của nhà trường (5)
-Đánh giá những kết quả đạt được sau buổi hoạt động (6)
-Rèn luyện giao tiếp, kỹ năng sống, (7)
-Giải quyết vấn tình huống (8)
2. Năng lực:
Năng lực chung:
+Tự chủ và học tập: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
+Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
+Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới.
-Năng lực riêng:
+Trách nhiệm thực hiện nội quy quy định
+Ý thức hổ trợ mọi người,
+Tự tin trong giao tiêp.
3. Phẩm chất:
-Nhân ái
-Trách nhiệm
II. Thiết Bị Và Học Liệu
1. Đối với GV
-Tranh, ảnh liên quan.
- Hướng dẫn HS các nhiệm vụ cần chuẩn bị, cần làm trong SBT, cần rèn luyện tại nhà để tham gia các buổi hoạt động trên lớp được hiệu quả.
2. Đối với HS
- SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
- Thực hiện nhiệm vụ
II. Tiến Trình Dạy Học
Hoạt động khởi động - P
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái cho HS, bước đầu giúp HS định hình được nội dung sẽ học trong chủ đề.
b. Nội dung: Nhóm thực hiện dẫn trò chơi
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
-Nhóm thực hiện quản trò: “Người lịch sự”
+Người quản trò thong báo cách chơi: QT hô có từ “Mời” thì tất cả làm theo QT, Nếu QT không hô từ “ Mời” thì không làm theo, nếu ai vi phạm thì bị phạt.
-HS thăm gia.
Hoạt động 1: Thực hiện nội quy, quy định trong trường lớp và cộng đồng - P
a. Mục tiêu: (1),(7)
b. Nội dung: Nhóm HS được phân công báo cáo, thực hiện nội dung báo cáo, điều hành hoạt động, giáo viên quan sát, đóng góp ý kiến.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
Nhóm 1 và 2 thực hiện:
*HS thực hiện báo cáo:
1. Nêu một số nội quy, quy định ở trường, lớp, cộng đồng. (Viết bảng phấn, giấy Ao, )
2. Nêu các nội quy, quy định trường lớp cộng đồng mà em chưa thực hiện tốt nêu lí do, đưa ra khắc phục (Sau khi nhóm báo cáo xong, 1 bạn trong nhóm đại diện làm MC hỏi 1 số bạn trong lớp, ) .
*Giáo viên quan sát các em thực hiện, nhận xét, góp ý phần báo cáo. (Nếu có)
1. Một số nội quy, quy định ở trường, lớp, cộng đồng:
-Nhà trường: đồng phục, bảo vệ tài sản, tinh thần trách nhiệm, 
-Lớp: đoàn kết, học tập, chuyên cần, 
- Cộng đồng: thực hiện vệ sinh, giao tiếp, . 
2. Vd các nội quy, quy định trường lớp cộng đồng mà em chưa thực hiện tốt nêu lí do, đưa ra khắc phục : 
 -Không thuộc bài môn toán: mê chơi game, . Không chơi game, rèn luyện tính tự học, . 
- 
Hoạt động 2: Thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô và bạn bè - P
a. Mục tiêu: (2),(7), (8)
b. Nội dung: Nhóm HS được phân công báo cáo, thực hiện nội dung báo cáo, điều hành hoạt động, giáo viên quan sát, đóng góp ý kiến.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
Nhóm 1 và 2 thực hiện:
*HS thực hiện báo cáo:
1. Nêu biểu hiện của sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử.(Sau khi nhóm báo cáo xong, 1 bạn trong nhóm đại diện làm MC hỏi 1 số bạn trong lớp, ) .
2. Nêu biểu hiện của sự thân thiện trong giao tiếp, ứng xử. (Sau khi nhóm báo cáo xong, 1 bạn trong nhóm đại diện làm MC hỏi 1 số bạn trong lớp, ) .
3. Giải quyết tình huống: 
+Giải quyết tình huống 1: trang 26
+Giải quyết tình huống 1: trang 27
(HS có thể mời các nhóm khác 1 trong 2 tình huống)
Lưu ý: Yêu cầu nhóm khác giải quyết thì phải nhận xét cách giải quyết này
*Giáo viên quan sát các em thực hiện, nhận xét, góp ý phần báo cáo. (Nếu có)
Hoạt động 3: Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia - P
a. Mục tiêu: (3),(7),(8)
b. Nội dung: Nhóm HS được phân công báo cáo, thực hiện nội dung báo cáo, điều hành hoạt động, giáo viên quan sát, đóng góp ý kiến.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
Nhóm 1 và 2 thực hiện:
*HS thực hiện báo cáo:
1. Nêu 1 vài VD hỗ trợ nhau trong công việc.
2. Xây dựng tình huống và giải quyết:
+TH: SGK/27
+Xác định biểu hiện trong tình huống.
+Cách thức thực hiện.
+Chia sẽ cảm nhận khi thực hiện hỗ trợ cùng nhau.
*Giáo viên quan sát các em thực hiện, nhận xét, góp ý phần báo cáo. (Nếu có)
Hoạt động 4: Lập và thực hiện kế hoạch truyền thống của nhà trường. - P
a. Mục tiêu:(4),(5),(7),(8)
b. Nội dung: Nhóm HS được phân công báo cáo, thực hiện nội dung báo cáo, điều hành hoạt động, giáo viên quan sát, đóng góp ý kiến.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
Nhóm 1 và 2 thực hiện:
*HS thực hiện báo cáo:
1. Nêu các truyền thống của nhà trường.
2.Lập ra kế hoạch cụ thể hoạt động giáo dục của nhà trường.
*Giáo viên quan sát các em thực hiện, nhận xét, góp ý phần báo cáo. (Nếu có)
Hoạt động 5: “Đánh giá”- P
a. Mục tiêu: (6),(7)
b. Nội dung: Nhóm HS còn lại, đánh giá nhóm báo cáo, thông qua các hoạt động nhóm báo cáo.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
*Các nhóm 
Các nhóm đánh giá qua lại với nhau. Theo tiêu chí giáo viên đã xây dựng
*Giáo viên quan sát, tổng hơp các đánh giá để làm minh chứng cho đánh giá định kỳ 
Đánh giá
IV. Phụ Lục
Thang Đo KQ Đánh Giá
Tốt
Đạt
Chưa Đạt
10 – 9 
8.5 - 7
>=6.5 
Tiêu chí đánh giá	Nhóm: . 
STT
Tiêu chí
Điểm chuẩn
Chấm
1
Tinh thần hợp tác
1
2
Thái độ báo cáo viên
1
3
Hoạt động 1: “ Thực hiện nội quy, quy định trong trường lớp và cộng đồng .”
1
4
Hoạt động 2: “ Thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô và bạn bè .”
1
5
Hoạt động 3
“ Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia”
1
6
Hoạt động 4: 
“ Lập và thực hiện kế hoạch truyền thống của nhà trường ”
1
7
Hoạt động khởi động thu hút
1
8
Giải quyết tình huống
2
9
Giao lưu với các thành viên nhóm khác
1
Tổng
10
0
Trường: 
Họ và tên giáo viên:
Chủ Đề 4: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình
Môn học: Hoạt Động Trãi Nghiệm Hướng Nghiệp . Lớp 10.
Tuần: 14,15,16
Tiết:14,15,16
Ngày soạn: / /2022
Thời gian thực hiện: / /2022
I. Mục Tiêu
1. Kiến thức:
-Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí (1)
-Thể hiện trách nhiệm đối với trong công việc gia đình (2)
-Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế gia đình (3)
-Đánh giá những kết quả đạt được sau buổi hoạt động (4)
-Rèn luyện giao tiếp, hợp tác, kỹ năng sống, (5)
2. Năng lực:
Năng lực chung:
+Tự chủ và học tập: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
+Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
+Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới.
-Năng lực riêng:
+Xác định được trách nhiệm của bản thân
+Ứng xử khéo léo trong các tình huống giao tiếp với người thân.
+Biết được trách nhiệm trong gia đình.
3. Phẩm chất:
-Nhân ái
-Trách nhiệm
II. Thiết Bị Và Học Liệu
1. Đối với GV
-Tranh, ảnh liên quan.
- Quan sát, hướng dẫn, cách thức thực hiện cho các em báo cáo.
2. Đối với HS
- SGK, SBT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
- Thực hiện nhiệm vụ được giao
II. Tiến Trình Dạy Học
Hoạt động khởi động - P
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái cho HS, bước đầu giúp HS định hình được nội dung sẽ học trong chủ đề.
b. Nội dung: Nhóm 3, 4 (nhóm thực hiện báo cáo). Quản trò chơi
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
-GV hướng dẫn nhóm báo cáo có thể tổ chức chơi như: 
+Đoán tên các công việc trong gia đình.
+Đồng đội hiểu ý ( các từ khóa: do nóm suy nghĩ)
-HS tham gia trò chơi.
Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí . - P
a. Mục tiêu: (1),(6)
b. Nội dung: Nhóm HS được phân công báo cáo, thực hiện nội dung báo cáo, điều hành hoạt động, giáo viên quan sát, đóng góp ý kiến.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
Nhóm 3 và 4 thực hiện:
*HS thực hiện báo cáo:
1. Nêu các loại kế hoạch tài chính cá nhân? 
2. Hãy đưa ra kế hoạch tài chính của bản thân?
3.Chia sẽ kế hoạch tài chính cá nhân với các thành viên khác? 
*Lưu ý: Nhóm thực hiện thảo luận, báo cáo. Nhóm có thể mời nhóm khác trả lời bổ sung hay tham gia giải quyết tình huống.
*Giáo viên quan sát các em thực hiện, nhận xét, góp ý phần báo cáo. (Nếu có)
Hoạt động 2: Thực hiện trách nhiệm công việc trong gia đình – P
a. Mục tiêu: (2),(5)
b. Nội dung: Nhóm HS được phân công báo cáo, thực hiện nội dung báo cáo, điều hành hoạt động, giáo viên quan sát, đóng góp ý kiến.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
Nhóm 3 và 4 thực hiện:
*HS thực hiện báo cáo:
1. Chia sẽ các hoạt động trong gia đình?
2.Xây dựng kế hoạch lao động trong gia đình?
3. Chia sẽ kế hoạch này với các thành viên khác?
*Lưu ý: Nhóm thực hiện thảo luận, báo cáo. Nhóm có thể mời nhóm khác trả lời bổ sung hay tham gia giải quyết tình huống.
*Giáo viên quan sát các em thực hiện, nhận xét, góp ý phần báo cáo. (Nếu có)
Hoạt động 3: Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế gia đình – P
a. Mục tiêu: (3),(5)
b. Nội dung: Nhóm HS được phân công báo cáo, thực hiện nội dung báo cáo, điều hành hoạt động, giáo viên quan sát, đóng góp ý kiến.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
Nhóm 3 và 4 thực hiện:
*HS thực hiện báo cáo:
1. Nêu 1 số biện pháp phát tiển kinh tế gia đình phù hợp?
2. Nêu ra kế hoạch cụ thể?
3. Chia sẽ kế hoạch này với thành viên khác?
*Lưu ý: Nhóm thực hiện thảo luận, báo cáo. Nhóm có thể mời nhóm khác trả lời bổ sung hay tham gia giải quyết tình huống.
*Giáo viên quan sát các em thực hiện, nhận xét, góp ý phần báo cáo. (Nếu có)
Hoạt động 6: “Đánh giá”- P
a. Mục tiêu: (5),(4)
b. Nội dung: Nhóm HS còn lại, đánh giá nhóm báo cáo, thông qua các hoạt động nhóm báo cáo.
c. Sản phẩm: SP dự kiến
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
*Các nhóm 
Các nhóm đánh giá qua lại với nhau. Theo tiêu chí giáo viên đã xây dựng
*Giáo viên quan sát, tổng hơp các đánh giá để làm minh chứng cho đánh giá định kỳ 
Đánh giá
IV. Phụ Lục
Thang Đo KQ Đánh Giá
Tốt
Đạt
Chưa Đạt
10 – 9 
8.5 - 7
>=6.5 
Tiêu chí đánh giá	Nhóm: . 
STT
Tiêu chí
Điểm chuẩn
Chấm
1
Tinh thần hợp tác
1
2
Thái độ báo cáo viên
1
3
Hoạt động: khởi động: Hấp dẫn, . 
0.5
4
Hoạt động 1: “ Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân hợp lí”
2
5
Hoạt động 2: “ Thực hiện trách nhiệm công việc trong gia đình”
2
6
Hoạt động 3 “ Đề xuất các biện pháp phát triển kinh tế và góp phần phát triển kinh tế gia đình.”
2
7
Giải quyết tình huống hợp lí
1
8
Giao lưu với các thành viên nhóm khác
0.5
Tổng
10
0
Trường: 
Họ và tên giáo viên:
ĐÁNH GIÁ ĐÌNH KÌ
Môn học: Hoạt Động Trãi Nghiệm Hướng Nghiệp . Lớp 10
Tuần: 18
Tiết:1
Ngày soạn: / /2022
Thời gian thực hiện: / /2022
I. Mục Tiêu
1. Kiến thức:
-Hệ thống hóa lại kiến thức đã học CĐ3 và CĐ4.(1)
-Đánh giá kiến thức nắm được.(2)
-Vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống đặt ra.(3)
-Tính trung thực tự chủ, sáng tạo, linh động trong việc giải quyết các tình huống.(4)
2. Năng lực:
Năng lực chung:
+Tự chủ và học tập: vận dụng một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
+Giải quyết vấn đề sáng tạo: Biết làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng, độ tin cậy của những thông tin và ý tưởng mới.
-Năng lực riêng:
+Năng lực giải quyết tình huống.
+Linh động trong xử lý tình huống.
3. Phẩm chất:
-Nhân ái
-Trách nhiệm
II. Thiết Bị Và Học Liệu
1. Đối với GV
-Đề kiểm tra
2. Đối với HS
-Thực hiện kiểm tra
II. Tiến Trình Dạy Học
Hoạt động : “Đánh giá”- P
a. Mục tiêu: (1),(2),(3),(4)
b. Nội dung: GV cho HS làm bài kiểm tra. GV kết hợp phiếu đánh giá ở từng chủ đề. Lấy trung bình của 2 lần đánh giá. Ra được đánh giá ĐK lần 1. Điểm số quy về thang điểm chữ theo thang đo sau.
Thang Đo KQ Đánh Giá
Tốt
Đạt
Chưa Đạt
10 – 9 
8.5 - 7
>=6.5 
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ Của GV – HS
SP Dự Kiến
GV cho HS làm bài kiểm tra.
HS thực hiện
Bài Kiểm Tra
IV. Phụ Lục
Thang Đo KQ Đánh Giá
Tốt
Đạt
Chưa Đạt
10 – 9 
8.5 - 7
>=6.5 
Bài KT
Trường: 
Tên: 
Ngày sinh: ..
Lớp: 
Ngày: .
Môn: Hoạt động trãi nghiệm, hướng nghiệp 10
KTĐK Lần 2
Điểm
Nhận xét
A. Giải quyết tình huống (5 điểm):
Tình huống : “A là một học sinh cá biệt lớp 10B3, A thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường: không học bài, không làm bài, đi trể, vô lễ với giáo viên, .. và bên ngoài xã hội A cũng thường xuyên mắc lỗi: chạy xe lạng lách, vượt đèn đỏ, ..”
1. Theo em, A đã mắc những lỗi gì?
2. Nếu em là bạn thân của A, em sẽ làm gì?
B. Xây dựng tài chính cá nhân (5 điểm):
Hãy xây dựng một kế hoạch tài chỉnh của bản thân nhằm giúp góp phần phát triển kinh tế gia đình?

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_huong_nghiep_10_chu_de_3_thuc_hien_nhiem_vu.docx