Giáo án Hình học Lớp 10 - Tiết 55: Giá trị lượng giác của một cung - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Chung Anh

Giáo án Hình học Lớp 10 - Tiết 55: Giá trị lượng giác của một cung - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Chung Anh

1. Kiến thức:

- Nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một cung .

- Nhắc lại các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản.

- Nắm vững mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt.

2. Kĩ năng:

- Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.

 - Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc  vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức.

3. Về tư duy, thái độ:

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm.

- Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn.

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

4. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển:

- Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập, tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập, tự nhận ra sai sót và khắc phục sai sót.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp cận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập

- Năng lực tự quản lý: Làm chủ bản thân trong quá trình học tập và trong cuộc sống, trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của nhóm và các thành viên ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành nhiệm vụ đó.

- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức, trao dồi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm, có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp để hoành thành nhiệm vụ của chủ đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nghe, nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.

 

docx 8 trang yunqn234 30/09/2021 2320
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 10 - Tiết 55: Giá trị lượng giác của một cung - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Chung Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: /04/2021
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hương
Người thực hiện: Nguyễn Thị Chung Anh
Đơn vị: Trường THPT Chí Linh
Tiết 55: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG
Thời lượng dự kiến: 01 tiết
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một cung .
- Nhắc lại các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản.
- Nắm vững mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt.
2. Kĩ năng:
- Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.
 - Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc p vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức.
3. Về tư duy, thái độ:	
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn.
- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.
4. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển: 
- Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập, tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập, tự nhận ra sai sót và khắc phục sai sót.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp cận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập
- Năng lực tự quản lý: Làm chủ bản thân trong quá trình học tập và trong cuộc sống, trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của nhóm và các thành viên ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành nhiệm vụ đó.
- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức, trao dồi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm, có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.
- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp để hoành thành nhiệm vụ của chủ đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nghe, nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Giáo viên:
- Phương tiện dạy học: Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, ...
	- Kế hoạch bài học.
2. Học sinh:
- Đọc trước bài
- Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng, khăn lau bảng 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
A
Mục tiêu: Tiếp cận bài học và tạo không khí học tập tích cực.
Chia lớp thành 4 nhóm theo 4 tổ và trả lời các câu hỏi trong powpoint
Các câu hỏi trong powpoint:
Câu 1. là kí hiệu của:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Với thì công thức tính là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: cho , vậy 
A. .	B. 	.	C. .	D. .
Câu 4. Cho thuộc góc phần tư thứ nhất của đường tròn lượng giác. Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau đây?
A. .	B. 	.	C. .	D. .
Câu 5. Mệnh đề nào sau đây là sai?
 A. .	B. 	.
C. .	D. .
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
B
III. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác:
1. Công thức lượng giác cơ bản:
Đối với các GTLG, ta có các hằng đẳng thức sau:
Phương thức tổ chức: Theo nhóm – Tại lớp.
HS: thừa nhận công thức 1(qua hướng dẫn của GV)
Theo định nghĩa ta có: 
CM các công thức còn lại với:
Kết quả: Các công thức LG cơ bản
2. Ví dụ áp dụng:
Ví dụ 1: Cho với . Tính 
Ví dụ 2: Cho với .
Tính 
Phương thức tổ chức: Theo nhóm – Tại lớp.
Ví dụ 3: Cho . Chứng minh: 
Phương thức tổ chức: Cá nhân – Tại nhà.
* Nhận dạng công thức LG cơ bản, tính:
Kết quả VD1:
=> 
Vì nên 
Vậy 
Kết quả VD2:
Vì nên 
Từ đó: 
Kết quả VD3:
 = 
	= 
3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt:
1) Cung đối nhau: và .
2) Cung bù nhau: và .
3) Cung hơn kém: và .
4) Cung phụ nhau: và .
Ví dụ 4. Rút gọn biểu thức
Phương thức tổ chức: Cá nhân – Tại lớp.
HS: Nhận xét về hoành độ và tung độ của điểm M tương ứng về dấu của các giá trị lượng giác và so sánh giá trị của các giá trị lượng giác.
Kết quả VD4:
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
C
Mục tiêu: Thực hiện được cơ bản các dạng bài tập trong SGK
Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Bài 1: Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?
Phương thức tổ chức: Theo nhóm – Tại lớp.
* Các nhóm thực hiện được yêu cầu:
GV: Vấn đáp học sinh tại chỗ.
Kết quả B1:
a) Không vì 
b) Có vì 
c) Không vì 
Bài 2: Tính các giá trị lượng giác của góc nếu:
Phương thức tổ chức: Theo nhóm – Tại lớp.
* Các nhóm thực hiện được yêu cầu:
a) 
Vì nên sin > 0 => 
; 
c)=> 
Câu b); d) các nhóm tự làm.
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI MỞ RỘNG
D,E
Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện được một số bài tập vận dụng và tiếp cận một số bài tập trong các đề thi.
Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động
Câu 1: Cho góc thỏa mãn và . Tính .
Câu 1. Ta có . Với .
Khi đó , 
Suy ra 
Từ hệ thức .
Vì nên ta chọn .
Thay vào , ta được .
Suy ra .
IV. CÂU HỎI/BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
NHẬN BIẾT
1
 Câu 1. Cho Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
 Câu 2. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây?
A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 3. bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 4. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. 	B. 	C. 	D. 
THÔNG HIỂU
2
 Câu 5. Cho góc thỏa mãn và . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 6. Cho thì có giá trị bằng :
A. .	B. .	C. .	D. .
 Câu 7. Rút gọn biểu thức sau 
A. 	B. 	C. 	D. 
VẬN DỤNG
3
 Câu 8. Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. 	B. 
 C. 	D. 
 Câu 9. Đơn giản biểu thức 
A. 	B. 	C. cosx	D. 
 Câu 10. Nếu thì bằng bao nhiêu?
A. .	B. .	C. .	D. .
VẬN DỤNG CAO
4
Câu 11. Cho góc sao cho và . Tính ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Chí Linh, ngày tháng 04 năm 2021 
Giáo Viên Hướng dẫn
Người soạn
Phạm Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Chung Anh

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_hinh_hoc_lop_10_tiet_55_gia_tri_luong_giac_cua_mot_c.docx