Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 16: Định dạng văn bản - Năm học 2022-2023

Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 16: Định dạng văn bản - Năm học 2022-2023

Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

 

pptx 17 trang Phan Thành 06/07/2023 1270
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 16: Định dạng văn bản - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀi 16 : 
Định dạng văn bản 
Nhóm 9 
Khái niệm định dạng văn bản 
* 
Định dạng kí tự 
01 
Định dạng đoạn văn bản 
02 
Định dạng 
trong 
03 
Nhiệm vụ : 
KHÁI NIỆM ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN : 
Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp người đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản. 
ĐỊNH DẠNG KÍ TỰ 
01 
Các bước định dạng kí tự : 
 - B1: Chọn phần văn bản muốn định dạng 
 - B2: Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ. 
 2 cách định dạng các thuộc tính : 
- Cách 1: chọn Format → Font để mở hộp thoại Font 
- Cách 2: sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ 
Định dạng đoạn văn bản 
02 
 - B1: Xác định đoạn văn bản cần định dạng 
 - B2: Thực hiện định dạng 
Các bước định dạng đoạn văn bản : 
Các cách xác định đoạn văn cần định dạng 
 - Cách 1: Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản; 
 - Cách 2: Đánh dấu một phần đoạn văn bản; 
 - Cách 3: Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản. 
Các cách thực hiện định dạng : 
- Cách 1: Sử dụng lệnh Format → Paragraph để mở hộp thoại Paragraph 
- Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ 
 - Cách 3: dùng thước ngang để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoạn văn. 
ĐỊNH DẠNG TRANG 
03 
- Là việc xác định 2 thuộc tính: 
 + Kích thước các lề 
 + Kích thước giấy 
- Thực hiện: chọn File → Page Setup để mở hộp thoại Page Setup 
Phần làm việc nhóm 
THANK YOU! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_16_dinh_dang_van.pptx