Bài giảng Hóa học 10 - Bài 10: Liên kết ion - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga

Bài giảng Hóa học 10 - Bài 10: Liên kết ion - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga

1.Cho biết nguyên nhân các nguyên tử phải liên kết với nhau trong phản ứng hóa học?

2. Cho Na ( z=11) và Cl ( z= 17)

a.Viết cấu hình electron

b. Cho biết khuynh hướng của 2 nguyên tố này khi tham gia phản ứng hóa học

c. Viết pt biểu diễn khuynh hướng đó.

 

pptx 14 trang Phan Thành 05/07/2023 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học 10 - Bài 10: Liên kết ion - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KIỂM TRA BÀI CŨ 
1.Cho biết nguyên nhân các nguyên tử phải liên kết với nhau trong phản ứng hóa học? 
2. Cho Na ( z=11) và Cl ( z= 17) 
a.Viết cấu hình electron 
b . Cho biết khuynh hướng của 2 nguyên tố này khi tham gia phản ứng hóa học 
c. Viết pt biểu diễn khuynh hướng đó. 
 BÀI 10 : LIÊN KẾT ION 
11+ 
+ 
11+ 
Na 
1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 
Na + 
 1s 2 2s 2 2p 6 
 Xét sự tạo thành ion Na + từ nguyên tử Na (Z=11) 
Cl 
Cl - 
 Xét sự tạo thành ion F - từ nguyên tử F (Z= 9 ) 
+ 
- 
1e 
1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 
- 
+17 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+17 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
NHẬN XÉT 
-Các nguyên tử kim loại thường nhường e tạo ion dương 
( Cation ) 
Ví dụ: Na + ; Mg 2+ ; Al 3+ ; Fe 2+ ; Fe 3+ ; NH 4 + 
-Các nguyên tử phi kim thường nhận e tạo ion âm ( Anion ) 
Ví dụ: Cl - ; F - ; S 2- ; NO 3 - ; SO 4 2- ; OH - ; O 2- ... 
Những ion trên có điểm khác nhau? 
Ion đơn nguyên tử 
Ion đa nguyên tử 
 , 
 , 
 Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ một nguyên tử. 
 , , 
 Ion đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử mang điện tích dương hay âm. 
I. KHÁI NIỆM VÀ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ION 
1. Khái niệm 
Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu 
Điều gì sẽ xảy ra khi 2 ion trái dấu tiến lại gần nhau ? 
Ví dụ: Liên kết ion trong một số hợp chất sau: 
Na + + Cl - → NaCl 
Na + + NO 3 - → NaNO 3 
2.NH 4 + + CO 3 2- → (NH 4 ) 2 CO 3 
I. KHÁI NIỆM VÀ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ION 
2 . Sự hình thành liên kết ion: 
Bước 1: Tạo ra các ion trái dấu 
Quá trình tạo ra liên kết ion diễn ra như thế nào? 
Ví dụ: Liên kết ion trong một số hợp chất sau: 
Na + + NO 3 - → NaNO 3 
2.NH 4 + + CO 3 2- → (NH 4 ) 2 CO 3 
Bước 2: Các ion trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo ra hợp chất.Sự liê kết nào tuân thủ nguyên tăc: Tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm 
II. TINH THỂ ION 
Tinh thể phèn chua 
Tinh thể phèn Chrom 
Tinh thể CuSO 4 
I I . TINH THỂ ION 
1 . Khái niệm tinh thể ion: 
Tinh thể ion tạo nên bởi các cation và anion 
Tinh thể ion được tạo ra như thế nào? 
Thường là tinh thể rắn ở điều kiện thường 
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao 
2 . Đặc điểm của hợp chất ion 
CỦNG CỐ 
Trò chơi ô chữ 
Luật chơi: 
- Học sinh sẽ xung phong chọn câu hỏi hàng ngang để trả lời. 
- Hết 3 câu hỏi hàng ngang sẽ được xung phong đoán ô hàng dọc. 
- Thời gian trả lời: 10 giây cho ô hàng ngang và 20 giây cho ô hàng dọc. 
- Trả lời đúng sẽ nhận được 1 điểm cộng sai sẽ không có điểm. 
- Từ khóa nằm trong ô hàng dọc có 5 chữ cái tương ứng với 5 ô hàng ngang. 
1 
2 
4 
5 
3 
C 
A 
T 
I 
O 
N 
T 
Ĩ 
N 
H 
Đ 
I 
Ệ 
N 
I 
O 
N 
A 
N 
I 
O 
N 
O 
X 
I 
T 
Đ 
Ơ 
N 
N 
G 
U 
Y 
Ê 
N 
T 
Ử 
Tên gọi khác của ion dương gọi là gì ? 
Liên kết ion được hình thành giữa các ion mang điện tích trái dấu nhờ lực hút là gì ? 
Khi nguyên tử nhường hay nhận electron nó 
trở thành phần tử mang điện gọi là gì? 
Cách đọc tên anion của nguyên tử 
nguyên tố oxi ? 
Các ion tạo nên từ 1 nguyên tử gọi là gì ? 
Trò chơi ô chữ 
6 
Cảm ơn các EM đã chú ý 
 theo dõi bàI HỌC   

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_10_bai_10_lien_ket_ion_nam_hoc_2022_2023_d.pptx