Bài giảng Hóa học 10 - Bài 22: Hydrogen halide Muối Halide - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga

Bài giảng Hóa học 10 - Bài 22: Hydrogen halide Muối Halide - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga

Bài giảng Hóa học 10 - Bài 22: Hydrogen halide Muối Halide - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga

Bài giảng Hóa học 10 - Bài 22: Hydrogen halide Muối Halide - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga

pptx 68 trang Phan Thành 05/07/2023 120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học 10 - Bài 22: Hydrogen halide Muối Halide - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 22: HYDROGEN HALIDE. MUỐI HALIDE 
Khởi Động 
HYDROGEN HALIDE 
HYDROHALIC ACID 
MUỐI HALIDE 
Thực hiện được thí nghiệm phân biệt các ion Halide bằng dung dịch Silver nitrate 
CỦNG CỐ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_10_bai_22_hydrogen_halide_muoi_halide_nam.pptx