Bài giảng Địa lý Lớp 10 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Huệ - Trường THPT Đa Kia

Bài giảng Địa lý Lớp 10 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Huệ - Trường THPT Đa Kia

Qui luật phi địa đới là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần và cảnh quan địa lí

Là do ảnh hưởng bởi độ cao địa hình và sự phân bố của lục địa đại dương

 

pptx 29 trang Phan Thành 05/07/2023 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lý Lớp 10 (Sách Chân trời sáng tạo) - Bài 18: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Huệ - Trường THPT Đa Kia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quan sát hình ảnh: 
Hãy kể tên các kiểu thảm thực vật từ xích đạo về cực và từ Tây sang Đông?? 
QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI 
Chân trời sáng tạo 
BÀI 18 
NỘI DUNG 
1.QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI 
2.QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI 
3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA HAI QUY LUẬT 
1. Quy luật địa đới 
1.1 Khái niệm 
 Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ Xích đạo đến cực). 
Nguyên nhân: do Trái Đất hình cầu làm cho góc nhập xạ (góc chiếu của tia sáng của mặt trời đến bề mặt đất) thay đổi từ Xích đạo về hai cực → lượng bức xạ mặt trời cũng thay đổi theo. 
 2.2 Biểu hiện 
Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất: 
Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất 
Các đới khí hậu trên Trái Đất 
Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật 
Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất: 
Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất 
Các đới khí hậu trên Trái Đất: 
Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật 
Trên tái đất có 7 vành đai nhiệt: *1 vòng đai nóng *2 vòng đai ôn hòa *2 vòng đai lạnh *2 vòng đai băng giá 
Có 6 đới gió: + 2 đới gió mậu dịch. + 2 đới gió Tây ôn đới. + 2 đới gió Đông cực. Có 7 đai khí áp: + 3 đai áp thấp: 1 ở xích đạo, 2 ở ôn đới. + 4 đai áp cao:2 ở cận chí tuyến, 2 ở cực. 
Xích đạo, 
Cận xích đạo, 
Nhiệt đới, 
Cận nhiệt, 
Ôn đới, 
Cận cực, 
Cực. 
 + Có 10 nhóm đất từ cực đến xích đạo. + Có 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo. - Tuân thủ theo quy luật địa đới. 
Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất: 
 Có 6 đới gió: + 2 đới gió mậu dịch. + 2 đới gió Tây ôn đới. + 2 đới gió Đông cực. 
 Có 7 đai khí áp:+ 3 đai áp thấp: 1 ở xích đạo, 2 ở ôn đới.+ 4 đai áp cao: 2 ở cận chí tuyến, 2 ở cực. 
Có 7 đới khí hậu chính: xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực. 
Các nhóm đất và các kiểu thảm thực vật 
Quy luật đai cao 
Quy luật địa ô 
2. QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI 
Nguyên nhân 
Qui luật phi địa đới là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần và cảnh quan địa lí 
Là do ảnh hưởng bởi độ cao địa hình và sự phân bố của lục địa đại dương 
2.1 Khái niệm 
2.2 BIỂU HIỆN 
QUY LUẬT ĐAI CAO 
NỘI DUNG 
QUY LUẬT ĐỊA Ô 
KHÁI NIỆM 
NGUYÊN NHÂN 
BIỂU HIỆN 
2.2 BIỂU HIỆN 
QUY LUẬT ĐAI CAO 
NỘI DUNG 
QUY LUẬT ĐỊA Ô 
Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan địa lí theo độ cao địa hình. 
KHÁI NIỆM 
Sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và các cảnh quan địa lí theo kinh độ. 
Sự thay đổi nhiệt, ẩm và lượng mưa theo độ cao địa hình. 
NGUYÊN NHÂN 
Sự phân bố đất liền, biển và đại dương. 
Sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao địa hình. 
BIỂU HIỆN 
Sự phân bố các kiểu thảm thực vật theo kinh độ. 
Venus 
Saturn is the only planet with rings 
Mercury is the closest planet to the Sun 
Venus has a beautiful name, but it’s hot 
Saturn 
Mercury 
Despite being red, Mars is a cold place 
Mars 
Neptune 
Neptune is very far from the Sun 
You can use three columns, why not? 
Mars 
Despite being red, Mars is a cold place 
Mercury is the closest planet to the Sun 
Saturn is the only planet with rings 
Saturn 
Mercury 
Hai quy luật không tác động riêng lẻ, đồng thời diễn ra và tương hỗ lẫn nhau. 
Hiểu rõ được biểu hiện của hai quy luật, có thể giải thích được sự đa dạng và phong phú của các thành phần tự nhiên trên Trái Đất và từng lãnh thổ. 
Tính địa đới và phi địa đới là cơ sở phân chia các khu vực địa lí của các thành phần tự nhiên và cảnh quan . 
3.Ý nghĩa thực tiễn của hai quy luật 
LUYỆN TẬP 
LUYỆN TẬP 1 
Các thành phần và cảnh quan địa lí 
Sự phân bố theo chiều tù Xích đạo về hai cực 
a. Các vòng đai nhiệt 
Vòng đai nóng; 
Vòng đai ôn hòa 
Vòng đai lạnh 
Vòng đai băng giá vĩnh cửu 
b. Các đai khí áp 
Đai áp thấp xích đạo 
Đai áp cao cận nhiệt đới 
Đai áp thấp ôn đới 
Đai áp cao địa cực 
c. Các đới gió chính 
Đới gió Mậu dịch 
Đới gió Tây ôn đới 
Đới gió Đông cực 
Các thành phần và cảnh quan địa lí 
d. Các đới khí hậu 
e. Các kiểu thảm thực vật chính 
g. Các nhóm đất chính 
Sự phân bố theo chiều từ Xích đạo về hai cực 
Đới khí hậu xích đạo 
Đới khí hậu cận xích đạo 
Đới khí hậu nhiệt đới 
Đới khí hậu cận nhiệt đới 
Đới khí hậu ôn đới 
Đới khí hậu cận cực 
Đới khí hậu cực 
- Rừng nhiệt đới, xíc đạo 
Xavan, cây bụi 
Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao 
Hoang mạc và bán hoang mạc 
Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt 
 Rừng cận nhiệt ẩm 
Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới 
Rừng lá kim 
Đài nguyên 
Hoang mạc lạnh 
-Đất đỏ vàng (feralit), đất đen nhiệt đới 
-Đất đỏ, nâu đỏ xava 
-Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc 
-Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm 
-Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt 
-Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao 
-Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới 
-Đất pốtdôn 
-Đất đài nguyên 
-Băng tuyết 
LUYỆN TẬP 2 
VÂN DỤNG 
THANK YOU !!!!!!!!!!!! 

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_dia_ly_lop_10_sach_chan_troi_sang_tao_bai_18_quy_l.pptx