Bài giảng Địa lí 10 - Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài giảng Địa lí 10 - Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Ví dụ: Sông Hồng

 Mùa lũ (tháng 6  10) gần trùng

 khớp với mùa mưa (tháng 5  10)

 Mùa cạn gần trùng khớp với mùa khô (ít mưa)

 

ppt 24 trang ngocvu90 26/04/2021 1740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 10 - Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 15: Thủy quyển.  Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ  nước sông. Một số sông lớn trên Trái ĐấtI- Thủy quyểnII- Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sôngIII- Một số sông lớn trên Trái ĐấtI- Thủy quyển-- - Tuần hoàn của nước trên Trái ĐấtVòng tuần hoàn lớnVòng tuần hoàn nhỏMÙA MƯAMÙA KHÔII. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNGVí dụ: Sông Hồng Mùa lũ (tháng 6 10) gần trùng khớp với mùa mưa (tháng 5 10) Mùa cạn gần trùng khớp với mùa khô (ít mưa)NƯỚC SÔNG DO BĂNG TAN CUNG CẤPSông Ô – bi, I-ê-nit-xây, Lê-na khi mùa xuân đến nhiệt độ tăng làm băng tuyết tan mực nước sông dâng caoChế độ mưa, băng tuyết, nước ngầmNhiệt đới, địa hình thấp, ôn đớiÔn đới lạnh- Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa. Chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa: mùa lũ = mùa mưa; mùa cạn = mùa khô. Nước ngầm: điều tiết chế độ dòng chảy. Chế độ nước sông phụ thuộc vào lượng băng tuyết tan. Mùa lũ trùng với mùa xuânII. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNGT Bản Giốc S Quế sơnThác bản ba –SGâmT QuangSÔNG Ở ĐỊA HÌNH MIỀN NÚISÔNG Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNGII. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNGII. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNGVí dụ:Thuỷ chế sông Mê Công điều hoà hơn chế độ sông Hồng một phần quan trọng nhờ Biển Hồ (Cam-pu-chia) đã điều tiết dòng chảy của sôngĐịa thế, thực vật, hồ, đầmĐịa thếThực vậtHồ, đầmQui định tốc độ dòng chảyĐiều hoà chế độ nước sông ngòi, giảm lũ lụtĐiều hoà chế độ nước sôngSông NinIII- Một số sông lớn trên Trái ĐấtLưu vực sông NileSông NileNile trắngNile xanhCÁ SẤU TRÊN SÔNG NINIII- Một số sông lớn trên Trái ĐấtSông AmazonIII- Một số sông lớn trên Trái ĐấtSông IênitxayIII- Một số sông lớn trên Trái ĐấtTiêu chíIII- Một số sông lớn trên Trái ĐấtSông IênitxayTừ hồ VictoriaHướng B – NDãy AndetHướng Đ-TDãy XaianHướng B - N2580000 Km27170000km22.881.000 Km26685 kmNhất TG6437 kmNhì TG4102kmKhu vực XĐ, cận XĐ, nhiệt đới Châu PhiKhu vực Xích đạo, Châu MỹKhu vực ôn đới lạnh. Châu ÁBăng, tuyết tanMưa và nước ngầmMưa và nước ngầmSông NinSông AmazonNơi bắt nguồnD. tích lưu vựcChiều dàiVị tríNguồn cung cấp nướcCâu 2: Hãy sắp xếp các ý ở cột A và cột B cho hợp lýA. Các sôngB. Nguồn cung cấp nước chủ yếu1. Sông A-ma-dôn2. Sông Nin3. Sông I-ê-nít-xê-i a. Băng, tuyết tan b. Nước ngầm c. Nước mưa A. Tên sôngB. Chiều dài (km)A-ma-dôn6 685Nin4 102I-ê-nit-xây6 437Câu 3: Hãy sắp xếp các ý ở cột A và cột B cho hợp lý12548763VOLNHẦUTGNÒÀỚNNHỘCẾMƯĐAỚẠNĐÔINHLÔÙGNÖCAÀMNOÂNSNINGNOÂDAÏHNÌHGNGSTVAÄCÖÏHTMĐẦỒHNước biển, đại dương bốc hơi tạo thành mây, mây được gió đưa vào và mưa xuống đất liền, tạo thành các dạng nước khác nhau rồi cuối cùng cũng đổ ra biển, đại dương. Quá trình đó được gọi là?Yếu tố giúp điều hoà chế độ nước sông ở những vùng đất đá thấm nướcYếu tố quyết định chế độ nước sông ở miền khí hậu nóng hoặc địa hình thấp của khí hậu ôn đới. Sông ở miền khí hậu có nguồn cung cấp nước chính là băng tuyết tan.Yếu tố giúp điều hoà chế độ nước sông, giảm lũSông dài nhất thế giới với nguồn cung cấp nước chính là nước mưa và nước ngầm Yếu tố giúp điều hoà chế độ nước sông, là nguyên nhân khiến sông Cửu Long có chế độ nước điều hoà hơn sông HồngYếu tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy của sông

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_10_bai_15_thuy_quyen_mot_so_nhan_to_anh_huo.ppt