Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh 10 - Unit 1: Family life

Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh 10 - Unit 1: Family life

Unit 1. FAMILY LIFE - KEY

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

A. VOCABULARY

cook (v.) nấu ăn

do the cooking (v. phr.) nấu ăn

do the washing-up (v. phr.) rửa chén bát

do the shopping (v. phr.) đi mua sắm

shop (v.) đi mua sắm

bathe the baby (v. phr.) tắm cho em bé

clean the house (v. phr.) lau dọn nhà

do the heavy lifting (v. phr.) làm những việc nặng

do the laundry (v. phr.) giặt giũ

feed the baby (v. phr.) cho em bé ăn

fold the clothes (v. phr.) gấp quần áo

iron (v.) là (quần áo)

lay the table (v. phr.) bày bàn ăn

set the table (v. phr.) bày bàn ăn

mop (v.) lau nhà (bằng cây lau nhà)

mow the lawn (v. phr.) cắt cỏ (bằng máy)

prepare dinner (v. phr.) nấu cơm tối

put away the clothes (v. phr.) cất quần áo

sweep the house (v. phr.) quét nhà

take out the rubbish (v. phr.) đổ rác

tidy up the house (v. phr.) dọn dẹp nhà cửa

water the houseplants (v. phr.) tưới cây cảnh (cây trồng trong nhà)

housewife (n.) bà nội trợ

house husband (n. phr) người chồng ở nhà nội trợ (vợ đi làm)

breadwinner (n.) trụ cột gia đình (người làm kiếm tiền nuôi gia đình)

homemaker (n.) người nội trợ

homemaking (n.) công việc nội trợ

overworked (adj) làm việc quá tải

household chore (n. phr.) việc nhà

divide chores (v. phr.) phân chia công việc nhà

split chores (v. phr.) phân chia công việc nhà

chore equity (n. phr) sự bình đẳng trong phân chia việc nhà

be responsible for the household finances (v. phr) phụ trách các khoản chi tiêu trong gia đình

conflict resolution skills (n. phr.) kĩ năng giải quyết xung đột

marital satisfaction (n. phr.) sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân

 

docx 16 trang ngocvu90 149611
Bạn đang xem tài liệu "Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh 10 - Unit 1: Family life", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 1. FAMILY LIFE - KEY
PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW
A. VOCABULARY
cook 	(v.) 	nấu ăn
do the cooking 	(v. phr.) 	nấu ăn
do the washing-up 	(v. phr.) 	rửa chén bát
do the shopping 	(v. phr.) 	đi mua sắm
shop 	(v.) 	đi mua sắm
bathe the baby 	(v. phr.) 	tắm cho em bé
clean the house 	(v. phr.) 	lau dọn nhà
do the heavy lifting 	(v. phr.) 	làm những việc nặng
do the laundry 	(v. phr.) 	giặt giũ
feed the baby 	(v. phr.) 	cho em bé ăn
fold the clothes 	(v. phr.) 	gấp quần áo
iron 	(v.) 	là (quần áo)
lay the table 	(v. phr.) 	bày bàn ăn
set the table 	(v. phr.) 	bày bàn ăn
mop 	(v.) 	lau nhà (bằng cây lau nhà)
mow the lawn 	(v. phr.) 	cắt cỏ (bằng máy)
prepare dinner 	(v. phr.) 	nấu cơm tối
put away the clothes 	(v. phr.) 	cất quần áo
sweep the house 	(v. phr.) 	quét nhà
take out the rubbish 	(v. phr.) 	đổ rác
tidy up the house 	(v. phr.) 	dọn dẹp nhà cửa
water the houseplants 	(v. phr.) 	tưới cây cảnh (cây trồng trong nhà)
housewife 	(n.) 	bà nội trợ
house husband 	(n. phr) 	người chồng ở nhà nội trợ (vợ đi làm)
breadwinner 	(n.) 	trụ cột gia đình (người làm kiếm tiền nuôi gia đình)
homemaker	 	(n.) 	người nội trợ
homemaking 	(n.) 	công việc nội trợ
overworked 	(adj) 	làm việc quá tải
household chore 	(n. phr.) 	việc nhà
divide chores 	(v. phr.) 	phân chia công việc nhà
split chores 	(v. phr.) 	phân chia công việc nhà
chore equity 	(n. phr) 	sự bình đẳng trong phân chia việc nhà
be responsible for the household finances (v. phr) 	phụ trách các khoản chi tiêu trong gia đình
conflict resolution skills 	(n. phr.) 	kĩ năng giải quyết xung đột
marital satisfaction 	(n. phr.) 	sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân
B. GRAMMAR REVIEW 
So sánh Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn 
1. VỀ DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ 
Dạng thức của động từ ở thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn 
Hiện tại đơn: 
- Động từ thường (V) giữ nguyên hoặc thêm s/es tuỳ theo chủ ngữ. 
- Động từ to be chia thành am/is hoặc are tuỳ theo chủ ngữ.
Hiện tại tiếp diễn: 
- Động từ chia theo dạng thức am/is hoặc are + V-ing. 
Ex: 	She often feeds her baby five times per day.
Cô ấy thường cho con ăn 5 lần một ngày. 
She is feeding her baby at the moment. 
Cô ấy đang cho con ăn.
2. VỀ CÁCH DÙNG 
Khác biệt 1 
Hiện tại đơn: 
Diễn tả những hành động thường xuyên xảy ra, có tính lặp đi lặp lại 
Dấu hiệu nhận biết: các trạng từ tần suất như: never - không bao giờ, sometimes - đôi khi, often - thường xuyên, usually – thường thường, always – luôn luôn, once a week – một lần 1 tuần, ... 
Hiện tại tiếp diễn: 
Diễn tả hành động xảy ra ngay tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói. 
Dấu hiệu nhận biết: các trạng từ thời gian: at the moment, at present, now - đều mang nghĩa là bây giờ, vào lúc này, ... và các câu mệnh lệnh: Be Quiet! - Yên lặng nào! Listen! - Nghe nào!, ... 
Ex: 	My younger sister always does the washing-up after meals.
Em gái tôi luôn rửa bát sau mỗi bữa ăn. 
My younger sister is doing the washing-up now.
Em gái tôi đang rửa bát. 
Khác biệt 2 
Hiện tại đơn: 
Diễn tả những chân lý, sự thật hiển nhiên, sự việc có tính chất lâu dài, ổn định 
Hiện tại tiếp diễn: 
Diễn tả những xu hướng hay những hành động, sự việc mang tính chất tạm thời ở hiện tại 
Ex: 	The Moon orbits the Earth. - (Sự thật hiển nhiên)
Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
She works in a hospital. - (Sự việc ổn định, lâu dài) 
Cô ấy làm việc trong một bệnh viện. 
She is working with Chinese doctors this month. - (Sự việc tạm thời) 
(Tháng này, cô ấy đang làm việc với các bác sĩ người Trung Quốc.)
Khác biệt 3 
Hiện tại đơn: 
Diễn tả lịch trình, thời gian biểu cố định 
Hiện tại tiếp diễn: 
Kế hoạch trong tương lai có sự sắp xếp 
Ex: 	The train leaves at six a.m tomorrow.
Chuyến tàu khởi hành lúc 6 giờ sáng ngày mai. 
The Bakers are leaving for Paris tomorrow. 
Gia đình nhà Bakers sẽ khởi hành đi Paris ngày mai.
Khác biệt 4 
Hiện tại đơn: 
Diễn tả thói quen đơn thuần ở hiện tại 
Hiện tại tiếp diễn: 
Kết hợp với always, diễn tả sự phàn nàn về những hành động lặp lại gây khó chịu cho người khác 
Ex: 	My father always goes to bed at 9 p.m.
Bố tớ luôn đi ngủ vào 9 giờ tối. 
My father is always snoring. 
Bố tớ suốt ngày ngáy.
C. CÁC ĐỘNG TỪ ĐẶC TRƯNG TRONG TỪNG THÌ 
1. CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG Ở HIỆN TẠI ĐƠN 
"Stative verbs" (động từ tình thái) miêu tả trạng thái hơn là một hành động cụ thể - thường được chia ở hiện tại đơn.
Các động từ tình thái bao gồm: 
• Động từ chỉ sự tri nhận: feel (cảm thấy), hear (nghe thấy), see (nhìn thấy), smell (có mùi), taste (có vị) ... 
• Động từ chỉ quan điểm nhận thức: agree (đồng ý), believe (tin), disagree (không đồng ý), know (biết), think (nghĩ rằng, cho rằng) ... 
• Động từ chỉ sự yêu/ghét: dislike (không thích), enjoy (yêu thích), hate (ghét), like (thích), love (yêu). 
• Động từ chỉ sự sở hữu: belong (thuộc về), have (có), include (bao gồm), own (sở hữu), possess (sở hữu)... 
• Một số động từ khác: appear (có vẻ), need (cần), seem (có vẻ, dường như), want (muốn), wish (ước). 
Ex: 	Mary owns an expensive car. (Đúng)
Mary is owning an expensive car. (Sai)
2. CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG Ở HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 
Các động từ thể hiện sự thay đổi hay xu hướng thì thường được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn: get (trở nên), fall (giảm), grow (tăng, phát triển), begin (bắt đầu), change (thay đổi), become (trở nên), improve (cải thiện, tiến bộ), increase (tăng) 
Ex: 	Bill is getting taller this year.
Năm nay Bill đang dần cao hơn. 
Demands for Christmas gifts are growing. 
Nhu cầu mua quà Giáng Sinh đang tăng.
3. CÁC ĐỘNG TỪ DÙNG ĐƯỢC Ở CẢ 2 THÌ NHƯNG MANG Ý NGHĨA KHÁC NHAU 
taste
The soup tastes good. 	I am tasting the soup. 
Món canh này có vị ngon đấy. 	Tớ đang nếm món canh này.
look
They look happy together. 	Why are you looking at me?
Họ trông thật hạnh phúc bên nhau. 	Tại sao cậu lại nhìn tớ thế? 
weigh
The oranges weigh a kilo. 	She is weighing these oranges.
Những quả cam này nặng 1 cân. 	Cô ấy đang cần những quả cam.
enjoy 
Kate enjoys parties. 	Kate is enjoying the party.
Kate thích tiệc tùng. 	Kate đang tận hưởng bữa tiệc. 
see 
I see your point. 	I am seeing an old friend.
Tớ hiểu ý cậu. 	Tớ chuẩn bị đi gặp một người bạn cũ.
have 
Laura has a big house. 	Laura is having dinner. 
Laura có một ngôi nhà lớn. 	Laura đang ăn tối. 
think 
I think you're right.	What are you thinking about? 
Tớ nghĩ rằng cậu đã đúng. 	Bạn đang suy nghĩ về điều gì vậy?
consider 
I consider you my friend. 	I am considering your advice. 
Tớ xem cậu là bạn. 	Tớ đang suy nghĩ về lời khuyên của cậu.
PART 2: EXERCISES
A. PHONETICS
1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 
1. A. responsible 	B. homemaker 	C. mow 	D. overworked 
2. A. bathe 	B. finance 	C. program 	D. cat 
3. A. lifting 	B. routine	C. split	D. divide 
4. A. clothes 	B. fold	C. groceries 	D. iron 
5. A. duty 	B. clusters 	C. rubbish 	D. washing-up
II. Pick out the word whose stress pattern is different from that of the others. Circle A, B, C or D. 
1. A. Private 	B. Provide 	C. Arrange 	D. Advise 
2. A. Resurface 	B. Knowledge 	C. Technical 	D. Export 
3. A. Medical 	B. Entertainment 	C. Atmosphere 	D. Suburb 
4. A. Recipe 	B. Cinema	C. Similar	D. Expertise 
5. A. Indicate 	B. Forefinger 	C. Procedure 	D. Enemy
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
1. Match the two columns to make correct phrases. 
1. set e
a. the floor
2. mop a
b. the houseplants
3. feed d
c. the heavy lifting
4. water b
d. the baby
5. do c
e. the table
II. Choose the odd one out. 
1. A. satisfaction 	B. household chore	C. breadwinner 	D. financial
2. A. mop 	B. lawn	C. equity 	D. resolution
3. A. split 	B. bathe	C. overworked 	D. tidy
4. A. housekeeper 	B. housewife	C. houseplant 	D. homemaker
5. A. conflict 	B. marital	C. chore	D. finance
III. Choose the best options to fill in the blanks. 
1. My mother is ____ for taking care of the home and the family. 
A. responsible	B. takes the responsibility 	C. take the duty	D. Both B & C are correct. 
2. Women usually manage ____ better than men do. 
A. household finances	B. household machines 	C. housewives	D. houseplants 
3. My parents ____. My mother usually does more housework than my father. 
A. divide chores equally 	B. split chores unequally 
C. don't share housework equally	D. Both B & C are correct. 
4. Equal share of household duties helps increase ____. 
A. job satisfaction	B. couple satisfaction 	C. wedding satisfaction	D. marital satisfaction
5. It's not easy to gain ____ between husbands and wives, even in developed countries.
A. equal chore 	B. chore equally 	C. chore equal	D. chore equity
6. He decided that he wanted to be a ____ while his wife worked full-time. 
A. homemaker 	B. house husband 	C. housewife 	D. Both A & B are correct
7. Negotiation and conflict ____ skills are very important to every woman in modern life. 
A. resolution 	B. revolution 	C. renovation 	D. communication
8. My sunflower seeds must be ____ twice a day so that they will sprout in a few days. 
A. watered 	B. dried 	C. picked	D. spread
IV. Complete the following sentences using the given phrases. There are two phrases that you don't need.
bathing the baby
watering the houseplants
take out the garbage
mop the house
doing the laundry
doing the cooking
do the washing-up
folding the clothes
doing the shopping
feeding the cats
1. My mother is not ________ doing the cooking_________ because we are eating out today. 
2. My grandfather is not ______ doing the shopping ______. He'd better stay home since he's sick. 
3. She is visiting her grandparents in the countryside tomorrow, so she is _____ folding the clothes _______
and packing her stuff. 
4. It's wet in the living room. My brother is ______ watering the houseplants ______.
5. Susan would like to have a washing machine. She's tired of ______ doing the laundry ______ every day. 
6. Sometimes, guests are expected to help ______ do the washing-up ________ after parties. 
7. It smells awful in the kitchen. Don't you _________ take out the garbage ________?
8. It's dirty in your house. Why don't you ________ mop the house ________?
V. Choose the best options to complete the following sentences. 
1. As a homemaker, ____.
A. she does a lot of online jobs at home to earn money 
B. she spends most of her time taking care of her family 
C. she doesn't have time to look after her children
2. She is overworked, ____.
A. so she doesn't earn enough money to support her family 
B. so she doesn't have time to take care of her home
C. so she spends a lot of time with her children 
3. Sweetie, get yourself prepared for dinner. ____.
A. You are cooking dinner today. 
B. You should help me cook dinner.
C. Wash your hands carefully before eating. 
4. Let's lay the table. ____.
A. It's time for lunch. 
B. We should call to reserve a table.
C. We should do the washing-up before we leave. 
5. Look! It's raining. Hurry and ____.
A. put away the clothes 	B. fold the clothes	C. iron the clothes 
6. As the breadwinner of the family, ____.
A. Sarah quitted her job to take care of her home 
B. Sarah works hard to support her family
C. Sarah stays at home to educate her children 
7. There is chore equity in Mr. and Mrs. Brown's family. ____.
A. They share the equal amount of housework. 
B. Mr. Brown is the breadwinner and Mrs. Brown is the homemaker.
C. Mrs. Brown does more housework than Mr. Brown. 
8. Husbands should help do the heavy lifting such as ____.
A. helping the children with Math problems. 
B. repairing the roof of the house 
C. cooking and watering houseplants
VI. Choose the right words to the pictures.
feed the cat
do the shopping
lay the table
cook
bathe the baby
do the washing-up
1. ______cook______
2. ____do the shopping_____
3. _____feed the cat_____
4. __ do the washing-up ____
5. ____lay the table_____
6. ____bathe the baby____
VII. Choose the sentence that best describes the picture.
1. A. Bathing a newborn baby is never an easy task as it requires skill and 
 experience.
 B. Mrs. Laura and her ten-year-old daughter go to the swimming pool 
 every day.
 C. Shaking a baby is believed to have bad impacts on his/her 
 development.
2. A. The man is taking out the rubbish.
 B. Rubbish should be thrown away every day or it may cause awful 
 smell. 
 C. The child is setting the table for dinner.
3. A. The girl is ironing her clothes.
 B. Clothes are being folded neatly. 
 C. Susan is putting clothes in an airing cupboard.
4. A. Mopping the garden path is David's favourite activity. 
 B. Though David has a lot of spare time, he hardly helps his parents do 
 the gardening. 
 C. At the weekend, David usually helps his grandmother mow the lawn.
5. A. Many children are too lazy to help their parents with housework. 
 B. The girl is doing some cleaning with her mother. 
 C. The girl is doing the cooking while her mother is sweeping the 
 kitchen floor.
VIII. Choose the correct options to complete the following sentences. 
1. They ____ rugby twice a week.
A. play 	B. are playing
2. ____ breakfast every morning?
A. Are you having 	B. Do you have
3. It ____, so they have to cancel the horse race today.
A. rains 	B. is raining
4. Our tour guide ____ three languages. 
A. speaks	B. is speaking 
5. We ____ the way. I wish we brought a map. 
A. don't know	B. aren't knowing 
6. Listen! The DJ ____ my favourite song. 
A. plays	B. is playing 
7. ____ the food at this restaurant?
A. Do you like 	B. Are you liking 
8. I ____, I ____.
A. am not laughing - am crying 	B. don't laugh - cry
IX. Complete the sentences using the Present Simple or the Present Continuous. 
1. I (leave) _____leave____ home at 7 o'clock every morning. 
2. She (work) ___works____ in the Sales Department in London, but at the moment she (do) ____is doing____ a training course in Bristol. 
3. Linda (clean) _____cleans_____ her house every weekend. 
4. He (try) ____tries______very hard in every game that he (play) _____plays_____. 
5. Excuse me. I think that you (sit) _____are sitting_______ in my seat. 
6. (you, listen) _____Do you listen_______ to the radio very often? 
7. Don't talk to me now. I (write) ______am writing________ an important letter. 
8. Why (they, drive) _____do they drive_______ on the left in Britain? 
9. It usually (rain) ___rains_____ here a lot, but it (not rain) _____is not raining____ now. 
10. What are you doing? - I (bake) _____am baking_______ a cake at the moment.
X. Decide whether the following sentences are correct or incorrect. 
1. He's having a bath at the moment. 
A. Correct	B. Incorrect 
2. He's hating doing the heavy lifting. 
A. Correct	B. Incorrect 
3. My roommate and I always share the housework equally. 
A. Correct	B. Incorrect 
4 Jenny usually eats out because she is not knowing how to cook. 
A. Correct	B. Incorrect 
5. I usually do the laundry, but I'm sick today so my brother does it. 
A. Correct	B. Incorrect 
6. She's believing that men have to do housework as well. 
A. Correct	B. Incorrect 
7. We are painting the living room for Christmas. It's really hard work. 
A. Correct	B. Incorrect 
8. We get up at seven every morning, and then we are having coffee and a small breakfast. 
A. Correct	B. Incorrect 
9. Sometimes I am watching American films on TV, but I'm not understanding the words. 
A. Correct	B. Incorrect 
10. You do not eat much today. Are you ill? 
A. Correct	B. Incorrect 
XI. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given. Use negative form if necessary. You can use a word twice.
have
take out
take
split
prepare
shop
do
1. I usually ______take______ the bus to school, but this morning I'm walking. 
2. My mom is not at home. She ______is shopping______ for groceries now. 
3. I'm very busy, so I only _______do_____ the laundry every Saturday morning.
4. They _____do not split______ housework among members in Ann's family. She has to do all the chores.
5. Kate always _____has_______ her dog fed by her neighbor every time she goes on business trips. 
6. I always cook, but today is Women's Day, so my husband ____is preparing____ dinner in the kitchen. 
7. The residents in my neighborhood ___take out___ the garbage at 5 p.m. every day when the bin lorry comes. 
8. Mary's wrist was broken once, so now she rarely _____does______ the heavy lifting.
XII. Find ONE mistake in each sentence and fill in the blank with the correct word(s). 
1. As a single mom, she have to be both the homemaker and the breadwinner.
____________________has__________________________________________________________________
2. My younger brother is unhappy that he makes the washing-up by himself.
__________________________________does___________________________________________________
3. My mom is busy today, so I prepare the meal for the whole family.
_______________________am preparing_______________________________________________________
4. My father drives me to school every morning, but this week I go by bus.
________________________________________________am going_________________________________
5. Typically, the elderly is sent to a nursing home if they cannot take care of themselves.
__________________are___________________________________________________________________
XIII. Choose the correct options to complete the following sentences. 
1. Why ____ you always ____ over spilt milk? I am tired of what you say. 
A. are - crying 	B. do – cry	C. do - drink 
2. We are all in the garden for the monthly family gathering. I am preparing some omelets and eel soup for the whole family. They ____ us healthy. 
A. are keeping 	B. keep	C. will 
3. Look! That girl is very attractive. - Yeah, she ____ me of an old friend of mine. 
A. reminds	B. is reminding 	C. will remind 
4. What ____ you ____? - Nothing. I am just trying to say that Laura won't be available this Sunday. 
A. are - meaning 	B. do – mean	C. are - meant 
5. I will go to Frankfurt tomorrow. What time ____ the train from Berlin ____?
A. will – leave 	B. is - leaving 	C. does – leave 
6. Which one do you prefer: the red or the black car? – I ____ the red car looks better. 
A. am thinking 	B. think	C. thought
7. Felix is very rich. He ____ a Mercedes. 
A. is driving 	B. drives	C. just drove 
8. Only when he ____ truly sorry can I accept his apology. 
A. feels 	B. is feeling	C. will feel 
9. Would you like some soup? - Wow. It ____ good. Can you get me some? Thanks. 
A. is smelling 	B. is tasting	C. smells 
10. Will you accompany me to the graduation prom next Friday? - Yes, if nothing comes up. I ____.
A. am promising 	B. will promise 	C. promise
XIV. Complete the sentences using the Present simple or the Present Continuous. 
1. The children must be in bed now. They (not watch) ___are not watching___ TV because they are too tired. 
2. Hi Betty. For what are you calling me now at 2 a.m.? - I (need) _____need_____ your help now. 
3. (you, have) ____Do you have_____ a map with you now? 
4. Do you have a minute? - Sorry. I (not have) ______do not have_______ time now. 
5. In case someone (call) _____calls__________, tell them I am not home.
C. READING
1. Read the passage and do the tasks below.
While couples without a clear or equal chore division may encounter quarrels over who does what, a recent survey finds the divorce rate among couples sharing chores equally is about fifty percent higher than those in which wives do more or most of the housework, which can be a slap in the face for gender equality.
The researchers explain that modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn their marriage into a business or contractual relationship. The woman may gradually feel less needed or happy and what's worse is that no one would care to help if something is not among their assigned chores. That seems to encourage conflicts rather than conflict resolution skills.
On the contrary, in families without equal task division women tend to be responsible for more chores than men. While they believe they can exchange their roles for their husbands', many women believe they are most naturally suited for certain tasks. They simply enjoy being involved in their children's activities, which means more chores for them. This group of women also report more marital satisfaction.
The survey also aimed to find out whether women's were happier if men shared more of the burden. In fact, they find that men report fewer family conflicts and greater well-being while women appear to be largely unmoved. This may be partly because they feel less guilty or simply learn how to have a quiet life.
Part 1. Choose no more than THREE WORDS from the reading text that have the same meaning as the given definition to fill in each blank. 
1. process or result of dividing household responsibilities - _____chore division______
2. view that requires the same rights, benefits, etc. regardless of sexes - ____gender equality_____
3. tie or bond between people who agree on certain conditions - ___contractual relationship_____
4. ability to solve one's conflicts with other people - ___conflict resolution skills____
5. subjective evaluation of how satisfied people are in their marriage - ___marital satisfaction___
6. general health and happiness - ____well-being_____
Part 2. Choose the best answers for the following questions. 
1. What is the best title for the above reading text?
A. The divorce rate among modern families 
B. Factors that cause conflicts between husbands and wives
C. The share of chores and marital happiness 
2. What may turn marriage into a contractual relationship?
A. Too much housework 
B. The way couples organize their families and the clear-cut chore division 
C. Task and duties that are unclearly assigned
3. What does it mean by "unmoved"? 
A. happy	B. disappointed 	C. unshaken 
4. How do men feel when they do more housework than before? 
A. Happier	B. Sympathetic towards women 	C. Reluctant 
5. What can be inferred from the reading text?
A. Chores themselves do not affect one's marital satisfaction. 
B. Household chores should be done by women.
C. There should be equality in everything to gain marital happiness. 
6. What does the word "they" in the fourth paragraph mean? 
A. Women 	B. Men	C. Women & men
Part 3. Decide whether the following statements are True (T), False (F) or Not Given (NG).
T
F
NG
1. There is an increasing divorce rate among couples in families with unequal chore 
 division.
NG
2. Couples in families with equal housework division know how best to solve 
 conflicts.
F
3. Women in families without equal task division believe they can do things that 
 men do.
T
4. Most of the women who do more household chores have husbands working full-
 time.
NG
II. Choose the TRUE sentences according to the given statements. 
1. I meet Alex at seven on Thursdays.
A. Alex and I make an arrangement at seven this Thursday. 
B. I meet Alex every Thursday.
C. I don't meet Alex on all the days of the week but Thursday. 
2. John's being weird today.
A. Today John is not himself. 	B. John is always weird. 	C. We do not like John today.
3. Do you smoke?
A. Is smoking one of your habits? 	
B. I see that you are smoking.
C. Don't you know I hate smoke? 
4. Little Andy's fourth birthday party is starting at 6 p.m. tonight.
A. Andy's birthday party always starts at 6 p.m. every year. 
B. Andy's birthday party is set to be at 6 p.m. tonight.
C. Andy's parents are those who decide on the time of his birthday party. 
5. I hate living in England since it rains all day.
A. It is raining in England at the moment. 
B. It is going to rain for many days in England. 
C. As far as I'm concerned, it rains a lot in England.
III. Choose the best answer to fill in the blank.
Today computers come ____ (1) all shapes and sizes. There were still big computers for companies or universities. There are other special computers for factories. These large computers tell the fatory machines ____ (2) to do. But there are also small ____ (3) computers to use at home or in an office. There are even computers in telephones, television ____ (4), and cars. These computers have to be small. They are so small that you cannot ____ (5) see all their parts.
Computers are very useful, but they also can ____ (6) problems. One kind of problems is with the computer's memory. It is not perfect so sometimes computers ____ (7) important information. Another problem is with the machinery. Computers are machines, and machines can break down. When the computers break down, they may ____ (8) information, ____ (9) chalk on a blackboard. Or they may stop doing anything at all. And there is ____ (10) different kind of problem with computers. Some doctors say they may be bad for your health. They say you should not work with computers all day. 
1. A. at	B. in 	C. under	D. with 
2. A. everything 	B. something 	C. what	D. thing 
3. A. personal 	B. private 	C. individual 	D. owner's 
4. A. pictures 	B. outfits 	C. boxes	D. sets 
5. A. even 	B. still	C. at all	D. almost 
6. A. get	B. cause	C. suffer 	D. gain
7. A. lose 	B. miss 	C. misplace 	D. misunderstand
8. A. clean 	B. erase 	C. wipe	 	D. scrape
9. A. as 	B. like 	C. such as 	D. for instance
10. A. yet 	B. other 	C. more 	D. another
IV. Choose the sentence which is closest in meaning with the given one. 
1. It rained during the match, but we enjoyed it all the same.
A. It rained during the match and we did not enjoy the match. 
B. It rained during the match and we enjoyed it less. 
C. It rained during the match and we enjoyed it in the same way as others.
D. It rained during the match but we enjoyed it. 
2. Donald could not help weeping when he heard the bad news.
A. Donald could not stop himself from weeping at the bad news. 
B. Donald could not allow himself to sweep at the bad news. 
C. Donald could not help himself and so he wept.
D. Donald could not help himself because he was weeping. 
3. "When I met my long-lost brother, I was at a loss for words."
A. When the speaker met his brother, he was puzzled about what to say. 
B. When the speaker met his brother, he had much to say. 
C. When the speaker met his brother, he refused to say anything.
D. When the speaker met his brother, he had nothing pleasant to say. 
4. It's a pity that you didn't tell us about this.
A. I wish you told us about this. 	B. I wish you would tell us about this. 
C. I wish you had told us about this.	D. I wish you have told us about this. 
5. Without transportation, our modern society could not exist.
A. Our modern society could not exist if there is no transportation. 
B. Our modern society will not exist without having traffic. 
C. If there were no transportation, our society would not exist.
D. If transportation no longer exists, our society will not either. 
6. The newspaper has a circulation of five million.
A. The paper is five million years old. 	B. Five million people read the newspaper. 
C. Five million newspaper are put in a circle. 	D. The newspaper is round in shape.
7. No sooner had they found her number than they called her.
A. They called her as soon as they found her number. 
B. They found her number sooner or later. 
C. They called her number sooner or later.
D. They found her number as soon as they called her. 
8. He got over his illness in three months.
A. It took to get over his illness in three months. 
B. It took three months for him to get over his illness. 
C. It took him three months to get over his illness.
D. It took three months for his illness to get over. 
9. Though he tried hard, he didn't succeed.
A. However hard he tried, he didn't succeed. 	B. However he tried hard, he didn't succeed. 
C. However he didn't succeed, he tried hard.	D. However he tried hard but he didn't succeed. 
10. Joe still likes Madonna.
A. Joe was a fan of Madonna's for years. 	B. Joe has been a fan of Madonna's for years. 
C. Joe used to like Madonna years ago. 	D. Joe is being a fan of Madonna.
D. WRITING
I. Use the given words to write sentences in present simple or present continuous tense. Remember to capitalize the initial letter of each sentence. 
1. She/ only/ know/ three/ word/ Italy.
 She only knows three words in Italian.
2. I/ usually/ walk,/ but/ I/ travel/ bus/ this week.
 I usually walk, but I am travelling by bus this week.
3. The sun/ shine. Let/ do/ laundry.
 The sun is shining. Let’s do the laundry.
4. Vietnam/ an extended family/ usually consist/ three or four/ generations.
 In Vietnam, an extended family usually consists of three or four generations.
5. Every day/ I/ leave/ my flat/ eight/ walk/ my university.
 Every day I leave my flat at eight and walk to my university.
II. Write a paragraph about doing household chores.
	Nowadays when the society develops day by day, people have no time in doing chores, especially women. Not only do they have full-time of job, but they also take care of children and do the housework. In my opinion, family members should share housework together. One reason is that sharing housework can connect family members. Adult members do labors like laundry and cooking, children just do simple chores like watering garden or making their bed. Sharing housework makes us feel less tired and equal. Another reason is that doing housework brings knowledge organization of things, especially children. They will know how to keep their belongings tidied and everything kept clean as well. In addition, we will feel responsible for our family. In conclusion, we should share housework to improve family life.
III. Rewrite the following sentences without changing their meaning, using the given words. 
1. 	It's a long time since he last called me.
He hasn't ______called me for a long time_______
2. 	When did he g

Tài liệu đính kèm:

  • docxngu_phap_va_bai_tap_tieng_anh_10_unit_1_family_life.docx