Kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 10 - Đề 1

Kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 10 - Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

ĐỀ 1 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 1 Câu 6 Câu 7 Câu 8

Trả lời

Câu 1: Chuyển động cơ là gì ?

A. Chuyển động cơ là sự thay đổi về hướng của vật này so với một vật khác theo thời gian.

B. Chuyển động cơ là sự thay đổi về chiều của vật này so với một vật khác theo thời gian.

C. Chuyển động cơ là sự thay đổi về vị trí của vật này so với một vật khác theo thời gian.

D. Chuyển động cơ là sự thay đổi về phương của vật này so với một vật khác theo thời gian.

Câu 2: Nhận xét nào là nhận xét sai trong những nhận xét sau đây?

A. Tốc độ trung bình trên sẽ là như nhau trên mọi quãng đường trong chuyển động thẳng đều.

B. Công thức để tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều là: s = vt.

C. Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng đều là: v = v0 + at.

D. Phương trình chuyển động trong chuyển động thẳng đều là x = x0 + vt.

Câu 3: Một ô tô di chuyển từ A và đến B trong 5 giờ, trong đó, 2 giờ đầu di chuyển với tốc độ 50km/h và 3 giờ tiếp theo sau di chuyển với tốc độ 30km/h. Tính vận tốc trung bình trên toàn đoạn đường AB của ô tô?

A. 45 km/h.

B. 38 km/h.

C. 47 km/h.

 

doc 4 trang ngocvu90 9280
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý lớp 10 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
ĐỀ 1
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 1
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Trả lời
Câu 1: Chuyển động cơ là gì ?
Chuyển động cơ là sự thay đổi về hướng của vật này so với một vật khác theo thời gian.
Chuyển động cơ là sự thay đổi về chiều của vật này so với một vật khác theo thời gian.
Chuyển động cơ là sự thay đổi về vị trí của vật này so với một vật khác theo thời gian.
Chuyển động cơ là sự thay đổi về phương của vật này so với một vật khác theo thời gian.
Câu 2: Nhận xét nào là nhận xét sai trong những nhận xét sau đây?
Tốc độ trung bình trên sẽ là như nhau trên mọi quãng đường trong chuyển động thẳng đều.
Công thức để tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều là: s = vt.
Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng đều là: v = v0 + at.
Phương trình chuyển động trong chuyển động thẳng đều là x = x0 + vt.
Câu 3: Một ô tô di chuyển từ A và đến B trong 5 giờ, trong đó, 2 giờ đầu di chuyển với tốc độ 50km/h và 3 giờ tiếp theo sau di chuyển với tốc độ 30km/h. Tính vận tốc trung bình trên toàn đoạn đường AB của ô tô?
45 km/h.
38 km/h.
47 km/h.
32 km/h.
Câu 4: Tính chất của gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều là tính chất nào sau đây?
Có phương, chiều và độ lớn luôn cố định theo thời gian. .
Tăng dần đều theo thời gian.
Luôn luôn lớn hơn gia tốc của chuyển động chậm dần đều.
Chỉ có độ lớn giữ nguyễn. Mọi thứ khác đều thay đổi.
II. TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Câu 1 (1.5 điểm): Một ca nô di chuyển thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau, AB = 36km trong khoảng thời gian là 1h30 phút. Tốc độ của dòng chảy là 6 km/h. Tính xem thời gian mà ca nô chạy ngược dòng từ B đến A là bao nhiêu?
Câu 2 (2.0 điểm): Một bánh xe hình tròn đang quay đều với tốc độ góc là 2π (rad/s). Biết rằng, bánh xe có bán kính là 30cm. Tính chu kỳ, tần số cũng như tốc độ dài và gia tốc hướng tâm của một điểm bất kì thuộc vành ngoài bánh xe. Giả sử rằng : π² = 10.

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_hoc_ky_1_mon_vat_ly_lop_10_de_1.doc