Giáo án Thể dục Lớp 10 - Cầu lông - Lê Mạnh Thắng

Giáo án Thể dục Lớp 10 - Cầu lông - Lê Mạnh Thắng

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

- Biết cách cầm cầu, cầm vợt, tư thế chuẩn bị, thực hiện kĩ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu, bài tập bổ trợ.

- Nắm được một số điều luật môn cầu lông, áp dụng vào tập luyện và đấu tập, thi đấu sau này.

2. Năng lực

- NL vận động cơ bản:

+ HS thực hiện được kĩ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu.

+ HS thực hiện được các bài tập bổ trợ kĩ thuật.

- NL giao tiếp, hợp tác: giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, biết phân công, hợp tác khi tập cặp đôi, nhóm để hoàn thành các bài tập.

- Năng lực tự chủ, tự học:

+ HS có ý thức tập luyện cá nhân, phát huy năng lực tự học khi hoạt động nhóm.

+ Biết quan sát động tác trong tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên.

3. Phẩm chất

- Hành vi thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm, chăm chỉ, tự giác nhiệt tình, sôi nổi.

- Qua bài học dựa vào cấu trúc kỹ thuật động tác, sự tác động của các động tác đến các tố chất thể lực có thể tự xây dựng một số động tác bổ trợ áp dụng vào thực tiễn cuộc sống tập luyện thường xuyên để tăng cường sức khỏe.

 

docx 7 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 6523
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 10 - Cầu lông - Lê Mạnh Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG
TỔ: THỂ DỤC-QPAN
Họ tên GV: LÊ MẠNH THẮNG
Ngày soạn:25/2/2021
Lớp
10B1
10B2
...
Ngày dạy: 
09/3/2021
...
...
Tên bài dạy: CẦU LÔNG LỚP 10
Tiết 1: - Cách cầm cầu, cầm vợt,
 - Tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay.
 - Một số điều luật (sân lưới). Bài tập bổ trợ.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Biết cách cầm cầu, cầm vợt, tư thế chuẩn bị, thực hiện kĩ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu, bài tập bổ trợ.
- Nắm được một số điều luật môn cầu lông, áp dụng vào tập luyện và đấu tập, thi đấu sau này.
2. Năng lực
- NL vận động cơ bản:	
+ HS thực hiện được kĩ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu.
+ HS thực hiện được các bài tập bổ trợ kĩ thuật. 
- NL giao tiếp, hợp tác: giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, biết phân công, hợp tác khi tập cặp đôi, nhóm để hoàn thành các bài tập.
- Năng lực tự chủ, tự học:
+ HS có ý thức tập luyện cá nhân, phát huy năng lực tự học khi hoạt động nhóm.
+ Biết quan sát động tác trong tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên.
3. Phẩm chất
- Hành vi thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức trách nhiệm, chăm chỉ, tự giác nhiệt tình, sôi nổi.
- Qua bài học dựa vào cấu trúc kỹ thuật động tác, sự tác động của các động tác đến các tố chất thể lực có thể tự xây dựng một số động tác bổ trợ áp dụng vào thực tiễn cuộc sống tập luyện thường xuyên để tăng cường sức khỏe.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
* Giáo viên:
	- Chuẩn bị giáo án, cầu vợt, tranh ảnh minh họa nội dung bài học
* Học sinh
- Trang phục quy định, cầu vợt, sân tập.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu(7-8p)
- Mục tiêu: Nắm được sĩ số HS, tình trạng SK, HS nắm được nhiệm vụ trong giờ, đưa cơ thể từ trạng thái tĩnh chuyển sang trạng thái động để sẵn sàng cho bài học.
- Nội dung: Nhận lớp, KT sĩ số, sức khỏe HS, truyền đạt ND chính của tiết học và khởi động 
- Sản phẩm: HS thực hiện khởi động tích cực (KĐ chung, KĐ chuyên môn), bc ND bài tập chuẩn bị ở nhà.
- Tổ chức thực hiện: (Theo ĐH lớp học, tập đồng loạt theo nhịp hô, hoặc hướng dẫn của GV/CB lớp).
NỘI DUNG
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định tổ chức
 - Nhận lớp, giới thiệu giáo viên dự giờ (nếu có)
 - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe HS, dụng cụ và trang phục tập luyện.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
3. Khởi động:
 - Khởi động chung:
 + Chạy nhẹ nhàng 200- 300m
 + Bài TD phát triển chung
- Khởi động chuyên môn: 
 + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, vai, gối, hông.
+ Ép dây chằng: dọc, ngang
+ Khởi động với vợt
4. Bài cũ:
Tìm hiểu lịch sử môn cầu lông
1-2p
1-2p
5-6p
1-2p 
2lx8n
2lx8n
2lx8n
2-3 lần
GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học.
B1: GV chuyển giao nhiệm vụ (GV giao, HS nhận): phổ biến nội dung, yêu cầu bài học;các bài tập khởi động chung, khởi động chuyên môn; báo cáo bài tập chuẩn bị ở nhà.
GV quan sát nhắc nhở, đôn đốc.
GV tổ chức điều hành
B4: Kết luận, nhận định (GV nhận xét chốt ND chính: cầu lông xuất phát từ nước Anh... và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
Lớp trưởng tập hợp, báo cáo sĩ số.
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
B2: HS thực hiện nhiệm vụ: Chạy thành hàng khoảng cách mỗi người 1,5m
*
*
*
*
*
*
*
*
Chạy xong về dãn hàng tập các động tác thể dục phát triển chung, khởi động chung và CM
* * * * *
 * * * * *
 * * * * * 
 * * * * *
Học sinh khởi động tích cực theo nhịp hô của GV hoặc CB lớp. 
B3: HS thảo luận, báo cáo ND đã chuẩn bị ở nhà, các em khác nhận xét.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới(9-10p)
- Mục tiêu: giúp HS biết cách cầm cầu, cầm vợt, tư thế chuẩn bị, di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu, bài tập bổ trợ, một số điều luật về sân lưới
- Nội dung: Một số điều luật về sân lưới, cáchcầm cầu, cầm vợt, tư thế chuẩn bị, di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu, bài tập bổ trợ.
- Sản phẩm: HS biết thực hiện các kĩ thuật cầm cầu, cầm vợt, tư thế chuẩn bị, di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu, bài tập bổ trợ, hiểu được một số điều luật về sân lưới áp dụng vào tập luyện và đấu tập 
- Tổ chức thực hiện: 
NỘI DUNG
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu luật cầu lông (Sân và lưới)
2. Cách cầm cầu, cầm vợt 
3. Tư thế chuẩn bị, 
4. Kĩ thuật di chuyển đơn bước. 
- Di chuyển đơn bước không tập với cầu 
- Di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp thuận tay, trái tay 
5. Bài tập bổ trợ: Tâng cầu
2-3p
1-2p
1-2p
5-6p
1-2p
3-5 lần
3-5 lần
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Giới thiệu 1 số điều luật cầu lông, giới thiệu kĩ thuật qua tranh ảnh.
- Làm mẫu kết hợp phân tích kĩ thuật động tác:cầm cầu, cầm vợt, TTCB,
kĩ thuật di chuyển đơn bước, bài tập tâng cầu.
- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
-Quan sát đôn đốc giúp đỡ hỗ trợ kịp thời.
Chú ý: ở hoạt động này chú ý cho HS tư duy, hình dung kĩ thuật động tác để chuẩn bị cho hoạt động luyện tập.
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét động tác, chốt lại yêu cầu cần đạt, nhận xét đánh giá chung.
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
B2: Thực hiện nhiệm vụ:HS quan sát tranh ảnh, động tác mẫu, tư duy kĩ thuật động tác.
- Tự cá nhân nghiên cứu động tác và tự tập, sau đó tập đồng loạt theo nhịp hô
* * * * *
 * * * * *
 * * * * * 
 * * * * *
B3: Báo cáo, thảo luận: HS thực hiện lại kĩ thuật hoặc trình bày kết quả sau khi theo dõi tranh ảnh bằng cách trả lời câu hỏi, HS khác nghephát biểu ý kiến.
Hoạt động 3: Luyện tập(18-20p)
- Mục tiêu: giúp HS biết cách tập các bài tập cảm giác với cầu, kĩ thuật tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu, bài tập bổ trợ.
- Nội dung: Các bài tập cảm giác với cầu, kĩ thuật tư thế chuẩn bị, di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu qua lưới, bài tập bổ trợ.
- Sản phẩm: HS biết thực hiện các các bài tập cảm giác với cầu, kĩ thuật tư thế chuẩn bị, di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp thuận tay, trái tay qua lưới, bài tập bổ trợ
- Tổ chức thực hiện: 
NỘI DUNG
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Cách cầm cầu, cầm vợt
2. Tư thế chuẩn bị, 
3. Kĩ thuật di chuyển đơn bước. 
- Di chuyển đơn bước không tập với cầu 
- Di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp thuận tay, trái tay 
4. Bài tập tâng cầu
1-2p
1-2p
15p
2-3p
12-13p
3-4p
3-5 lần
3-5 lần
3-5 lần
Sau khi HS báo cáo kết quả ở hoạt động 2. GV tiếp tục chuyển sang hoạt động 3
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: phổ biến ND, phương pháp hình thức tập luyện, phân công nhiệm vụ.
(Nếu cần GV làm mẫu và phân tích lại kt)
- Chia nhóm cử nhóm trưởng tổ chức tập luyện các nội dung 
- Hỗ trợ, kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện của HS
Đối với kĩ thuật di chuyển đơn bước tổ chức cho HS đồng loạt (không có cầu) sau đó chia nhóm tập với cầu
N1: Tập có người phục vụ tung cầu
N2: 2 HS tập liên qua lại
N3: Tập đánh cầu trong sân qua lưới.
N4: Bài tập tâng cầu.
- Tổ chức cho HS vừa tập quan sát sửa saikết hợp HS được cử quan sát bạn tập nhận xét cho bạn. Phân loại B4: GV nhận xét kĩ thuật động tác, chốt lại yêu cầu cần đạt, nhận xét đánh giá chung. 
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
B2: HS nghe,quan sát, tư duy kĩ thuật động tác để thực hiện.
- Tự cá nhân nghiên cứu động tác, sau đó tập đồng loạt theo tổ nhóm hoặc cả lớp
* * * * *
 * * * * *
 * * * * * 
 * * * * *
Tập luyện có người phục vụ
* * * * *•
* * * * *•
* * * * *•
 2HS 1 quả cầu tập liên tục di chuyển kết hợp đánh cầu qua lại cho nhau
* *
* *
HS có kĩ thuật khá hơn có thể vào sân tập cầu qua lưới.
*
- HS kĩ thuật chưa tốt quan sát tranh ảnh và tập bổ trợ tâng cầu để xây dựng cảm giác cầu (từ 50-70 quả liên tục)
B3: Báo cáo kết quả: HS thực hiện kĩ thuật, HS khác thảo luận nhận xét động tác của bạn.
Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố và kết thúc(5-7p)
- Mục tiêu: Củng cố lại các nội dung đã học trong giờ, nhấn mạnh phần trọng tâm, giúp cơ thể trở về trạng thái bình thường sau vận động để vào hoạt động các môn học tiếp theo.
- Nội dung: Củng cố các kĩ thuật đã học, bài tập thả lỏng hồi tĩnh.
- Sản phẩm: Ghi nhớ được bài tập đã học, vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào thực tiễn đời sống.
- Tổ chức thực hiện: 
NỘI DUNG
LVĐ
Phương pháp tổ chức và yêu cầu
TG
SL
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Củng cố: 
2.Thả lỏng hồi tĩnh
3.Kết thúc và vận dụng
1-2p
2-3p
1-2p
2lx 8n
Trên cơ sở các nhóm báo cáo kết quả ở hoạt động 3, GV củng cố ND của bài học, sau đó hướng dẫn tập thả lỏng hồi tĩnh
- Quan sát nhắc nhở, đôn đốc.
- Nhận xét ưu điểm và tồn tại trong giờ học.
- Hướng dẫn HS bài tập về nhà và vận dụng những kĩ năng đã học áp dụng vào thực tiễn cuộc sống tập luyện thường xuyên để tăng cường sức khỏe.
ĐH củng cố báo cáo kết quả và củng cố
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
HS thực hiện các bài tập thả lỏng tích cực
* * * * *
 * * * * *
 * * * * * 
 * * * * *
Sau đó dồn 4 hàng ngang (như ĐH nhận lớp)
- Học sinh nghe để rút kinh nghiệm cho bản thân
- Nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu, video các VĐV có thành tích cao để trau dồi kĩ thuật 
- Chuẩn bị ND về nhà cho buổi học sau.
RÚT KINH NGHIỆM
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_lop_10_cau_long_le_manh_thang.docx