Giáo án Thể dục Lớp 10 - Bài: Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay (Trước mặt)

Giáo án Thể dục Lớp 10 - Bài: Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay (Trước mặt)

Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (10 phút)

1. Mục tiêu:

Có ý thức tự giác tích cực trong tập luyện. Hình thành thói quen tập luyện thể thao tại nhà.

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn học. Tự tập luyện để hoàn thành lượng vận động của bài tập

2. Tổ chức hoạt động

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.

+ PP thực hành

+ HTTC tập luyện cá nhân, cặp đôi, đồng loạt

* Thực hiện nhiệm vụ học:

- GV đánh giá mức độ tiếp thu kĩ thuật động tác thông qua việc tổ chức tập luyện giai đoạn ban đầu (theo các tiêu chí về sự ghi nhớ động tác, biên độ động tác về mặt không gian thời gian)

3. GV đánh giá mức độ tự giác thực hiện nhiệm vụ của các nhân và việc chủ động tương tác với cặp đôi, với cả lớp của HS.Sản phẩm học tập

Các sản phẩm học tập: Tiếp nhận và thực hiện đúng động tác chuyền bóng

4. Phương án đánh giá

* Chưa thuần thục: Chưa ghi nhớ các nhịp động tác tác kỹ thuật chuyền bóng để thực hành, GV và bạn học nhắc mới thực hiện được.

* Thuần thục: Ghi nhớ các nhịp của động tác kỹ thuật chuyền bóng để thực hành, có thể hướng dẫn bạn học.

* Rất thuần thục: Ghi nhớ các nhịp và thực hiện đúng biên độ của động tác, hướng dẫn được cho bạn học.

 

docx 8 trang yunqn234 15973
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 10 - Bài: Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay (Trước mặt)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠC BÀI DẠY
Bài : Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay (trư ớc mặt) (môn Bóng chuyền lớp 10)
Thời lượng: 1/10 tiết
MỤC TIÊU DẠY HỌC
Phẩm chất, năng
lực
YCCĐ
STT
1. Năng lực đặc thù
Hoạt động TDTT
Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có
thể vận dụng và tập luyện hàng ngày
(1)
Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác kĩ thuật thông
qua nghe, quan sát, tập luyện của bản thân và tổ/nhóm
2)
2. Năng lực chung
Giao tiếp và hợp
tác
Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn
thành nhiệm vụ của nhóm/lớp
(3)
3. Phẩm chất chủ yếu
Trung thực
Có ý thức tự giác, tích cực và vận động rèn luyện, tu
dưỡng và thực hiện đúng các yêu cầu
(4)
THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Giáo viên: Tranh ảnh minh họa bài dạy kĩ thuật chuyền bóng (nếu có).
Luật bóng chuyền, một số dụng cụ phù hợp với hoạt động tập luyện của giờ học ( Còi, bóng chuyền	)
Học sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn của giáo viên từ bài học trước.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động học
(thời gian)
Mục tiêu
Nội dụng dạy học trọng tâm
PP/KTDH
Phương án đánh giá
Hoạt động 1.
Mở đầu
(6-8 phút)
- Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm/lớp.
- Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể
- Tập chung và ổn định lớp, điểm danh và phổ biến nội dung giờ học
Khởi động chung
Khởi động chuyên môn (cảm giác bóng)
+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.
+ PP thực hành
+ HTTC tập luyện đồng loạt
- Hình thức đánh giá: thực hành
- GV đánh giá qua biểu hiện mức độ sẵn sàng tiếp nhận của hoạt động
vận động
vận dụng và tập
luyện hàng ngày.
của HS
- GV đánh
giá mức độ
tự giác thực
hiện nhiệm
vụ của các
nhân và việc
chủ động
tương tác
với
nhóm/lớp
của HS
Hoạt động 2.
Hình thành kiến thức (6-8 phút)
- Có ý thức tự giác, tích cực và vận động rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện đúng các yêu cầu.
- Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể vận dụng để tập luyện hàng ngày.
- Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay(trước mặt).
+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.
+ PP thực hành
+ HTTC tập luyện cá nhân, cặp đôi, đồng loạt
- Hình thức đánh giá: thực hành
- GV đánh giá mức độ tiếp thu kĩ thuật động tác thông qua việc tổ chức tập luyện giai
đoạn ban
đầu (theo
các tiêu chí
về sự ghi
nhớ động
tác, biên độ
động tác về
mặt không
gian thời
gian)
- GV đánh
giá mức độ
tự giác thực
hiện nhiệm vụ của các nhân và việc chủ động tương tác với cặp đôi, với cả lớp
của HS.
Hoạt động 3.
Luyện tập (14 phút)
Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm/lớp.
Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể vận dụng để tập luyện hàng ngày.
Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác kĩ thuật thông qua nghe, quan sát, tập luyện của bản thân và tổ/nhóm.
Thực hành kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
Thực hành kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay kết hợp hai người một bóng tại chỗ.
+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.
+ PP thực hành
+ HTTC tập luyện cặp đôi và nhóm
- Hình thức đánh giá: thực hành
- GV đánh giá thông qua quá trình giám sát lớp học và sửa sai cho HS (thông qua các yêu cầu về kĩ thuật động tác và biên độ động tác về mặt không gian
và thời gian)
- GV đánh
giá mức độ
tự giác thực
hiện nhiệm
vụ của cá
nhân và việc
chủ động
tương tác
với cặp đôi,
nhóm/lớp
của HS
- Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành
- Giới thiệu và hướng dẫn HS trò chơi “chuyền bóng trúng đích”
+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.
+ PP trò chơi
- Hình thức đánh giá: thực hành
- GV đánh
nhiệm vụ của
- Nhận xét và trao đổi
+ HTTC tập
giá hiệu quả
Hoạt động 4.
Vận dụng (8 phút)
nhóm/lớp.
- Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể
vận dụng để tập
một số lưu ý lắng nghe phản hồi từ học sinh
luyện nhóm và đồng loạt.
tham gia trò chơi trong việc vận dụng của HS
thông qua
luyện hàng ngày.
quan sát
(theo các
tiêu chí về
tích cực,
hứng thú của
HS)
- GV đánh
giá mức độ
tự giác, chủ
động thực
hiện nhiệm
vụ của các
cá nhân và
việc chủ
động tương
tác với
nhóm/lớp
của HS
Thực hiện được các
Thả lỏng, hồi tĩnh và giao
+ PP sử dụng
Hoạt động
5.
Mở rộng (5 phút)
kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể vận dụng để tập luyện hàng ngày
bài tập, các nhiệm vụ vận dụng
lời nói.
+ HTTC tập luyện đồng loạt.
CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
I: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6-8 PHÚT)
Mục Tiêu:
- Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm/lớp.
- Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể vận dụng và tập luyện hàng ngày.+Giáo viên hướng dẫn cho lớp khởi động:
Tổ chức hoạt động
*	Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên: Tranh ảnh minh họa bài dạy kĩ thuật chuyền bóng (nếu có).
Luật bóng chuyền, một số dụng cụ phù hợp với hoạt động tập luyện của giờ học ( Còi, bóng chuyền.	)
+ Nhận lớp điểm danh, hỏi tình hình sức khỏe của học sinh. Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
+ Hướng dẫn lớp tập bài khởi động phát triển chung 6 động tác, xoay kỹ các khớp ép dây chằng ngang dọc; Hướng dãn khởi động chuyên môn với bóng
+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.
+ PP thực hành
+ HTTC tập luyện đồng loạt
Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn của giáo viên từ bài học trước.
Học sinh quan sát lắng nghe nhận nhiệm vụ, nếu có vấn đề chưa rõ giơ tay xin phép trao đổi trực tiếp.
Học sinh chủ động tham gia tập luyện, hoàn thành khối lượng và cường độ của bài khởi động
Học sinh tự giác khởi động tích cực để sẵn sàng tâm thế tiếp nhận lượng vận động ở mức cao hơn
Sản phẩm học tập
Các sản phẩm học tập: Hoàn thành bài khởi động theo hướng dẫn của GV (đảm bảo lượng vận động).
Phương án đánh giá
Đáp ứng được khả năng tiếp nhận các hoạt động vận động của GV. Thực hiện được bài khởi động chung và chuyên môn.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (10 phút)
Mục tiêu:
Có ý thức tự giác tích cực trong tập luyện. Hình thành thói quen tập luyện thể thao tại nhà.
Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của môn học. Tự tập luyện để hoàn thành lượng vận động của bài tập
Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.
+ PP thực hành
+ HTTC tập luyện cá nhân, cặp đôi, đồng loạt
Thực hiện nhiệm vụ học:
GV đánh giá mức độ tiếp thu kĩ thuật động tác thông qua việc tổ chức tập luyện giai đoạn ban đầu (theo các tiêu chí về sự ghi nhớ động tác, biên độ động tác về mặt không gian thời gian)
GV đánh giá mức độ tự giác thực hiện nhiệm vụ của các nhân và việc chủ động tương tác với cặp đôi, với cả lớp của HS.Sản phẩm học tập
Các sản phẩm học tập: Tiếp nhận và thực hiện đúng động tác chuyền bóng
Phương án đánh giá
Chưa thuần thục: Chưa ghi nhớ các nhịp động tác tác kỹ thuật chuyền bóng để thực hành, GV và bạn học nhắc mới thực hiện được.
Thuần thục: Ghi nhớ các nhịp của động tác kỹ thuật chuyền bóng để thực hành, có thể hướng dẫn bạn học.
Rất thuần thục: Ghi nhớ các nhịp và thực hiện đúng biên độ của động tác, hướng dẫn được cho bạn học.
Hoạt động 3. Luyện tập (12 phút)
Mục tiêu: - Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm/lớp.
Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể vận dụng để tập luyện hàng ngày.
Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác kĩ thuật thông qua nghe, quan sát, tập luyện của bản thân và tổ/nhóm.
-Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ luyện tập được giao và hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện.
Tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Thực hành kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay.
Thực hành kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay kết hợp hai người một bóng tại chỗ.
GV mời/cho HS xung phong: 1 - 3 học sinh và 02 - 03 nhóm trình diễn.
Thực hiện nhiệm vụ học:
GV đánh giá thông qua quá trình giám sát lớp học và sửa sai cho HS (thông qua các yêu cầu về kĩ thuật động tác và biên độ động tác về mặt không gian và thời gian)
GV đánh giá mức độ tự giác thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và việc chủ động tương tác với cặp đôi, nhóm/lớp của HS Sản phẩm học tập
Các sản phẩm học tập: Hoàn thành lượng vận động và thực hiện thuần thục 08 nhịp (nhóm động tác tay) của bài thể dục liên hoàn; có khả năng hỗ trợ bạn học và chỉ huy nhóm trong quá trình tập luyện.
Phương án đánh giá
Chưa thuần thục: Chưa ghi nhớ các nhịp động tác tác kỹ thuật chuyền bóng để thực hành, GV và bạn học nhắc mới thực hiện được.
Thuần thục: Ghi nhớ các nhịp của động tác kỹ thuật chuyền bóng để thực hành, có thể hướng dẫn bạn học.
Rất thuần thục: Ghi nhớ các nhịp và thực hiện đúng biên độ của động tác, hướng dẫn được cho bạn học.
Hoạt động 4. Vận dụng (10 phút)
Mục tiêu:
Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm/lớp.
Thực hiện được các kĩ thuật cơ bản của môn học, có thể vận dụng để tập luyện hàng ngày.Tổ chức hoạt động
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giới thiệu và hướng dẫn HS trò chơi “chuyền bóng trúng đích”
Nhận xét và trao đổi một số lưu ý lắng nghe phản hồi từ học sinh
* Thực hiện nhiệm vụ học:
+ PP sử dụng lời nói, PP trực quan.
+ PP trò chơi
+ HTTC tập luyện nhóm và đồng loạt Sản phẩm học tập
Các sản phẩm học tập: Hoàn thành lượng vận động và hình thành tố chất khéo léo.
Phương án đánh giá
-Về lượng vận động: hoàn thành trò chơi theo thời gian dự kiến của GV.
-Về hình thành tố chất khéo léo, GV đánh giá 03 mức độ sau:
+ Không thực hiện được các yêu cầu của bài tập.
+ Thực hiện được một phần yêu cầu của bài tập.
+ Thực hiện được toàn bộ yêu cầu của bài tập.
Hoạt động 5. Hồi tĩnh và giao nhiệm vụ về nhà (5 phút) 1.Mục tiêu:
Hình thành thói quen tập luyện thể thao tại nhà.
Tổ chức hoạt động
-Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV đặt các câu hỏi để kiểm tra mức độ hình thành kiến thức mới của HS (mời 3 - 5 HS).
-Thực hiện nhiệm vụ học:
-HS thực hiện các động tác thả lỏng, hồi tĩnh theo hướng dẫn của GV.
-HS tiếp nhận bài tập của GV: tự tập luyện tại nhà, các tình huống vận dụng, buổi học sau mời 2 - 4 HS thực hiện.
HỒ SƠ DẠY HỌC
NỘI DUNG DẠY HỌC CỐT LÕI
Bài thể dục liên hoàn lớp 6 (Bài đã được tổ bộ môn thống nhất biên soạn từ ngữ liệu SGK hoặc kết hợp các nguồn khác cho phù hợp với HS tại Trường).
Tổ chức trò chơi phát triển khéo léo: trò chơi/nhóm trò chơi đã được thống tại tổ chuyên môn.
CÁC HỒ SƠ KHÁC

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_lop_10_bai_ki_thuat_chuyen_bong_cao_tay_bang.docx