Bài tập Đại số Lớp 12 - Phương trình mũ. Logarit

Bài tập Đại số Lớp 12 - Phương trình mũ. Logarit

I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ :

1. Giải các phương trình :

2. Giải các phương trình :

3. Giải các phương trình :

4. Giải phương trình :

5. Cho phương trình : .

 a. Tìm m để phương trình có nghiệm.

 b. Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.

* Tương tự cho các phương trình :

6. Cho phương trình : .

 a. Giải phương trình khi m = 6.

 b. Tìm m để phương trình có nghiệm.

 

doc 1 trang Dương Hải Bình 01/06/2022 6870
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Đại số Lớp 12 - Phương trình mũ. Logarit", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT
I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ :
1. Giải các phương trình :
	a. 	b. 	c. 	
d. 	e. 
2. Giải các phương trình :
a. 	b. 	
3. Giải các phương trình :
	a. 	b. 	c. 
	d. 	e. 	f. 
4. Giải phương trình :
	a. 	b. 	c. 
5. Cho phương trình : .
	a. Tìm m để phương trình có nghiệm.
	b. Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.
* Tương tự cho các phương trình :
	1/. 	2/. 
6. Cho phương trình : .
	a. Giải phương trình khi m = 6.
	b. Tìm m để phương trình có nghiệm.
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT :
1. Giải các phương trình :
a. 	b. 
c. 	d. 
e. 	f. 
g. 	h. 
i. 	k. 
l. 	m. 
2. Giải phương trình : 	
a. 	b. 
c. 
3. Cho phương trình : ( m là tham số ) .
a. Giải phương trình khi m = -1
b. Tìm m để phương trình (1) có ít nhất một nghiệm thuộc 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_dai_so_lop_12_phuong_trinh_mu_logarit.doc