Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 17: Một số chức năng khác - Năm học 2022-2023

Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 17: Một số chức năng khác - Năm học 2022-2023

Đặt con trỏ ở vị trí muốn muốn ngắt trang.

2. Chọn lệnh Insert -> Break -> Page break.

3. Nháy chuột vào nút OK.

 

pptx 15 trang Phan Thành 06/07/2023 1470
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 17: Một số chức năng khác - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 17: 
MỘT SỐ CHỨC NĂNG 
KHÁC 
TÓM TẮT NỘI DUNG: 
ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH 
I. 
NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG 
III. 
II. 
 IN VĂN BẢN 
I. Định dạng kiểu danh sách 
Cách 1: chọn Format -> Bullets and Numbering 
ĐỊNH DẠNG KIỂU DANH SÁCH 
Cách 2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ: 
* Chú ý : khi bỏ định dạng kiểu danh sách ta chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng. 
Numbering (đánh số thứ tự) 
 B ullets (đánh số kí hiệu) 
II. Ngắt trang và đánh số trang 
 II. NGẮT TRANG VÀ ĐÁNH SỐ TRANG: 
 a, Ngắt trang: 
Đặt con trỏ ở vị trí muốn muốn ngắt trang. 
l 
2. Chọn lệnh Insert -> Break -> Page break. 
octurno 
3. Nháy chuột vào nút OK. 
 b, Đánh số trang 
 -Nếu văn bản có nhiều hơn một trang, ta nên đánh số trang bằng cách chọn lệnh Insert -> Page numbers ... 
III. IN VĂN BẢN 
a, Xem trước khi in: 
 Cách 1: Chon lệnh File -> Print Preview 
 Cách 2: Chọn nút lệnh trên thanh công cụ chuẩn. 
 b, In văn bản: 
 Cách 1 : Dùng lệnh File -> Print 
 Cách 2 : Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P . 
 Cách 3: Nhấn chuột vào nút Print trên thanh công cụ chuẩn để in ngay toàn bộ văn bản. 
THANKS FOR WATCHING! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_17_mot_so_chuc_n.pptx