Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng - Năm học 2022-2023

Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng - Năm học 2022-2023

- MS-DOS là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng.

 - Hệ điều hành MS-DOS của hãng Microsoft trang bị cho máy tính cá nhân IBM PC.

- Việc giao tiếp với MS-DOS được thực hiện thông qua hệ thống lệnh. 

- Được sử dụng trong những năm 80 của thế kỉ XX.

 

pptx 12 trang Phan Thành 06/07/2023 1310
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 10 Sách Cánh Diều - Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào m ừ ng c á c b ạ n đế n v ớ i nh ó m 3 
 Ch ủ đ ề 4 
BÀI 13 
MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG 
Chào m ừ ng c á c b ạ n đế n v ớ i nh ó m 3 
BÀI 13 
MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG 
Thành viên nhóm 3 gồm có 
Chào m ừ ng c á c b ạ n đế n v ớ i nh ó m 3 
 Ch ủ đ ề 4 
1. Hệ điều hành MS-Dos 
2. Hệ điều hành Windows 
3. Hệ điều hành UNIX và Linux 
BÀI 13 
MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH THÔNG DỤNG 
 Ch ủ đ ề 4 
1. Hệ điều hành MS-Dos 
- MS-DOS là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng. 
 - Hệ điều hành MS-DOS của hãng Microsoft trang bị cho máy tính cá nhân IBM PC. 
- Việc giao tiếp với MS-DOS được thực hiện thông qua hệ thống lệnh. 
- Được sử dụng trong những năm 80 của thế kỉ XX. 
2. Hệ điều hành Windows 
a. Lịch sử phát triển 
Ra mắt vào ngày 20 tháng 11 năm 1985 với tên gọi là Windows 1.0 
 Phiên bản Windows 95 
 Phiên bản Windows 7 ra mắt vào tháng 10 năm 2009 
 Phiên bản Windows 8 ra mắt vào 1 thangs năm 2012 
Phiên bản Windows 10 ra mắt vào 30 tháng 9 năm 2014 
Phiên bản Windows 11 ra mắt vào 24 tháng 6 năm 2021 
Bill Gate và Paul Allen 
2. Hệ điều hành Windows 
b. Đặc trưng cơ bản 
 Chế độ đa nhiệm. 
 Có một hệ thống giao diện dựa trên cơ sở bảng chọn với các biểu tượng kết hợp giữa đồ họa và văn bản giải thích. 
 Cung cấp nhiều công cụ xử lí đồ họa và đa phương tiện đảm bảo khai thác nhiều dữ liệu khác nhau. 
 Đảm bảo khả năng làm việc trong môi trường mạng. 
2. Hệ điều hành Windows 
Các phiên bản của Windows: 
3. Hệ điều hành UNIX và Linux 
3.1 Hệ điều hành UNIX 
a. Lịch sử phát triển 
 Hệ điều hành viết vào những năm 1970 do một số nhân viên của công ty AT&T bao gồm Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas Mcllroy. 
 Một số phiên bản của hệ điều hành UNIX: UNIX VSR, AIX, Solaris 
3. Hệ điều hành UNIX và Linux 
3.1 Hệ điều hành UNIX 
b. Đặc trưng cơ bản 
 UNIX là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng. 
 Có hệ thống quản lí tệp đơn giản và hiệu quả. 
 Có một hệ thống phong phú các module và các chương trình tiện ích hệ thống. 
 Cung cấp cả chương trình nguồn cho toàn bộ hệ thống làm nên tính mở cao. 
 Có thể đọc hiểu các chương trình, sửa đổi, bổ sung và nâng cấp. 
3. Hệ điều hành UNIX và Linux 
C ả m ơ n đ ã 
l ắ ng nghe 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_10_sach_canh_dieu_bai_13_mot_so_he_die.pptx