Bài giảng Giáo dục công dân 10 - Bài 10: Quan niệm về đạo đức - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Bài giảng Giáo dục công dân 10 - Bài 10: Quan niệm về đạo đức - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức

 Là phương châm giáo dục của người xưa

Tuy vậy, đến ngày nay nó vẫn giữ nguyên giá trị

 “Lễ” là phạm trù chỉ đạo đức

“Văn” có nghĩa là chữ, là kiến thức của loài người được tích lũy qua nhiều thế hệ.

 

pptx 19 trang Phan Thành 05/07/2023 1210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Giáo dục công dân 10 - Bài 10: Quan niệm về đạo đức - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VAI TRÒ C ỦA ĐẠO Đ ỨC V ỚI MỖI CÁ NHÂN. SUY NGHĨ VỀ CÂU NÓI “ TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN” 
 - Góp phần hoàn thiện nhân cách con ng ười , giáo dục lòng nhân ái, vị tha. 
 Vai trò c ủa đạo đ ức v ới mỗi cá nhân 
-Giúp cá nhân có ý th ức và năng l ực sống thiện, sống có ích, tăng thêm tình yêu đối với Tổ Quốc, đồng bào và rộng hơn là toàn nhân loại 
Một cá nhân thiếu đạo đ ức thi ̀ mọi ph ẩm chất , năng l ực khác sẽ không còn ý nghĩa . 
Đạo đ ức đang dần suy thoái. 
“ Tiên học lê ̃ hậu học văn” 
 L à phương châm giáo dục của người xưa 
Tuy vậy, đến ngày nay nó vẫn giữ nguyên giá trị 
 “Lễ” là phạm trù chỉ đạo đức 
“Văn” có nghĩa là chữ, là kiến thức của loài người được tích lũy qua nhiều thế hệ. 
“ Học lễ ’’ tr ước sau đó m ới “học văn’’ 
Ở mỗi cá nhân, tài năng và đạo đức cái nào quan trọng hơn ? 
A 
D 
C 
B 
Đạo đức. 
Pháp luật. 
Phong tục. 
Quy tắc. 
HẾT GIỜ 
Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng quan trọng đến gia đình hiện nay? 
D 
A 
C 
B 
Tự hoàn thiện mình. 
Sống thiện,sống tự chủ. 
Sống tự giác gương mẫu. 
Sống thiện,sống có ích. 
HẾT GIỜ 
Đạo đức giúp cá nhân có năng lực và ý thức: 
C 
D 
B 
A 
Phong tục tập quán. 
Tín ngưỡng. 
Lễ nghĩa đạo đức. 
Tình cảm. 
HẾT GIỜ 
Câu:”Tiên học lễ,hậu học văn” muốn nhấn mạnh đến vai trò của: 
Tổng kết 
Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách, giúp con người sống thiện, sống có ích, tăng thêm tình yêu đối với Tổ quốc, đồng bào và rộng hơn là toàn nhân loại. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_giao_duc_cong_dan_10_bai_10_quan_niem_ve_dao_duc_n.pptx