Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 29, Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 29, Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế

Các nguồn lực phát triển kinh tế

1. Khái niệm.

ĐỘNG NÃO – TRẢ LỜI NHANH

Lâm Hà là vùng chuyên canh cây cafe lớn của Lâm Đồng và cả nước, với diện tích trồng cây lớn, cho sản lượng cao.

Em hãy cho biết các điều kiện để phát triển cây cafe ở Lâm Hà.

 

pptx 26 trang ngocvu90 5250
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí 10 - Tiết 29, Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
capxuantu@gmail.comQUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜChào mừngKHỞI ĐỘNG TRÒ CHƠI: AI NHANH NHẤTLUẬT CHƠI: Đại diện từng nhóm sẽ nghe câu hỏi và tìm đáp án nhanh nhất bằng cách đặt tay lên đáp án trên bảng. Ai nhanh nhất là người chiến thắng và đạt 1 điểm cộng cho nhóm. Câu 1. Trong cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ở nhóm nước phát triển khu vực nào chiếm tỉ trọng cao nhất? Câu 2. Theo cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế khu vực I gồm những ngành nào?Câu 3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế hiện nay là ? Câu 4. khu vực II gồm những ngành nào?CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾTIẾT 29-BÀI 26: CƠ CẤU NỀN KINH TẾCác nguồn lực phát triển kinh tế I1. Khái niệm.ĐỘNG NÃO – TRẢ LỜI NHANHLâm Hà là vùng chuyên canh cây cafe lớn của Lâm Đồng và cả nước, với diện tích trồng cây lớn, cho sản lượng cao......Em hãy cho biết các điều kiện để phát triển cây cafe ở Lâm Hà.Các nguồn lực phát triển kinh tế I1. Khái niệm.Là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách... Trong và ngoài nước được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định2. Các nguồn lực.NGUỒN LỰCVỊ TRÍ ĐỊA LÍTỰ NHIÊNKINH TẾ - Xà HỘITự nhiênKinh tế, chính trị, giao thôngĐấtKhí hậuBiểnNướcSinh vậtKhoáng sảnDân số và nguồn lao độngVốnThị trườngKhoa học – kỹ thuật và công nghệChính sách và xu thế phát triển.Phân loại này dựa vào nguồn gốc2. Các nguồn lực.Trả lời nhanhXác định các loại nguồn lực theo các ví dụ sau:1. Việt Nam nằm gần trung tâm Đông Nam Á, trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động tạo điều kiện giao lưu, phát triển kinh tế 2. Lâm Đồng có trữ lượng quặng Bô xít lớn tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp khai thác tại Lâm Đồng 3. Mùa khô kéo dài ở Tây nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho việc phơi sấy nông sản4. Sản phẩm cafe của Lâm Hà được tiêu thụ ở nhiều thành phố lớn và xuất khẩu sang các nước Châu Âu.Phân loại nguồn lực dựa vào phạm vi lãnh thổNguồn lực trong nước (Nội lực)Nguồn lực nước ngoài(Ngoại lực)3. Vai trò của nguồn lực đối với phát triển kinh tế.Hoạt động nhóm 4 - 6- Nhóm 1. Vị trí địa lí của tây nguyên không giáp biển tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng ?- Nhóm 2. Câu nói “Nước ta rừng vàng biển bạc” đúng hay sai vì sao ?- Nhóm 3. Nhật Bản là nước tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, thường xuyên chịu tác động của động đất, sóng thần... Nhưng lại có nên kinh tế đứng thứ 3 thế giới. Sự phát triển kinh tế của Nhật bản dựa vào nhân tố nào?Nhóm 4. Vì sao sau khi chiến tranh kết thúc nước ta đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai thác. Nhưng hiện nay lại đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến Cơ cấu nền kinh tếII1. Khái niệm.Từ kiến thức trong SGK em hãy cho biết khái niệm cơ cấu nền kinh tế?2. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.Cơ cấu nền kinh tếCơ cấu ngành kinh tếKhu vực kinh tế trong nước Công nghiệp – xây dựngKhu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàiCơ cấu thành phần kinh tếNông –lâm – ngưnghiệpCơ cấu lãnh thổ kinh tếVùng Quốc giaToàn cầu và khu vựcDịch vụHoạt động nhóm Nhóm 1,3. tìm hiểu cơ cấu ngành kinh tế + Khái niệm cơ cấu ngành kinh tế+ Nhận xét Bảng 26 sgk tr.101Nhóm 2,4. tìm hiểu cơ cấu thành phần kinh tế + Khái niệm Nhận xét cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế của nước ta Năm 1990Năm 2004N-L -N nghiệpCN-XDDịch vụN-L-N nghiệpCN-XDDịch vụCác nước phát triển3336422771Các nước đang phát triển293041253243Việt Nam392338224038Thế giới6346043264Bảng 26: CƠ CẤU GDP THEO NGÀNH, THỜI KỲ 1900-2004 (%)c) Cơ cấu lãnh thổ.1. C¬ cÊu nÒn KT cã mèi quan hÖ ( ) t­¬ng ®èi æn ®Þnh ?hdvc©ÊÞ÷uènc¬nuL·ní­ndc¬c562. §©y lµ mét ngµnh trong c¬ cÊu ngµnh KT ?33. §©y lµ mét trong c¸c nguån lùc KT-XH ? 1234 4. §©y lµ mét trong c¸c nguån lùc tù nhiªn ?674551255. ( ) nÒn kinh tÕ ?6. ë c¸c thµnh phè,tËp trung nhiÒu ( ) ? 7. §©y lµ mét bé phËn hîp thµnh nªn c¬ cÊu nÒn KT ?123456­hnc©nlMét nh©n tè quyÕt ®Þnh râ ®Õn sù ph¸t triÓn KT cña 1 quèc gia ?c7 ¤XÕp l¹ichvôÊuc¬nh©nlùcchthæ­TiếtHọcĐếnĐâyKếtThúcCảm ơn thầy cô và các em đã chú ý lắng nghe!

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_10_tiet_29_bai_26_co_cau_nen_kinh_te.pptx