Bài giảng Hóa học 10 - Bài 13: Liên kết cộng hoá trị - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Bài giảng Hóa học 10 - Bài 13: Liên kết cộng hoá trị - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Bài giảng Hóa học 10 - Bài 13: Liên kết cộng hoá trị - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Bài giảng Hóa học 10 - Bài 13: Liên kết cộng hoá trị - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức

pptx 51 trang Phan Thành 05/07/2023 1660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học 10 - Bài 13: Liên kết cộng hoá trị - Năm học 2022-2023 - Dương Thị Hằng Nga - Trường THPT Trịnh Hoài Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khởi Động 
Bức tranh bí ẩmật 
SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT σ, π VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT 
THUYẾT TRÌNH 
Xen phủ s-s trong phân tử h 2 
Xen phủ p-p trong phân tử Ci 2 
Xen phủ S-p trong phân tử HCi 
Xen phủ trục là gì? 
Thảo Luận 
XEN PHủ BÊN – LIÊN KẾT PI Ủ 
XEN PHủ BÊN – LIÊN KẾT PI Ủ 
XEN PHủ BÊN – LIÊN KẾT PI Ủ 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Ghi Nhớ 
Ghi Nhớ 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Ghi Nhớ 
Vận dụng 
Vận dụng 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Thảo Luận 
Vận dụng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_10_bai_13_lien_ket_cong_hoa_tri_nam_hoc_20.pptx